Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Sociale onderneming
Sociale onderneming
11 april 2015

Geen aparte rechtsvorm voor sociale onderneming

Ook al hangen sociale ondernemingen in Nederland tussen de BV en de Stichtingsvorm in, volgens de SER is een aparte rechtsvorm niet nodig. Een eigen label moet voldoende zijn.

Dat staat in het ontwerpadvies over sociaal ondernemerschap dat de Sociaal Economische Raad vandaag naar buiten heeft gebracht. Het advies erkent de waarde van sociaal ondernemerschap, maar neemt niet de oplossing over die sociaal ondernemers in Groot-Brittannië een ietwat beschermende rechtsvorm biedt ten opzichte van reguliere ondernemers.

De adviezen lijken meer gericht op het ondersteunen van de overkoepelende organisaties van sociale ondernemingen, dan op de ondernemingen zelf. Want dat er een probleem met de BV-vorm is, dat erkent de SER wel: "Uit de analyse van knelpunten blijkt dat sociale ondernemingen op diverse punten worstelen met bestaande rechtsvormen."

Desalniettemin: "De raad is op basis van de analyse tot nu toe niet overtuigd dat het wenselijk is om een geheel nieuwe, aparte rechtsvorm voor sociale ondernemingen te creëren. Het creëren van een dergelijk nieuwe rechtsvorm is een uitermate complexe opdracht; een rechtsvorm moet immers niet alleen aan de behoeftes van sociale ondernemingen maar ook aan de belangen van stakeholders recht doen.
De raad is wel voorstander van onderzoek naar lichtere instrumenten die de erkenning en herkenning van sociale ondernemingen bevorderen. Hierbij kan aan private keurmerken/certificering of aan een publiek label worden gedacht."

P+ biedt het advies als PDF aan. Zie linkerkolom, onderaan.

Het advies geeft een definitie van de sociale onderneming die aansluit bij de Europese Unie: “Sociale ondernemingen hebben in ieder geval gemeen dat het zelfstandige ondernemingen zijn die een product of dienst leveren en primair en expliciet een maatschappelijk doel nastreven.”

De SER heeft een aantal actiepunten gedefinieerd die knelpunten weg kunnen nemen:
+ Investeer gezamenlijk in impact meting
+ Versterk de samenwerking tussen sociale ondernemingen
+ Vergroot de kennis bij overheid en bij sociale ondernemingen
+ Onderzoek de mogelijkheid voor een publiek ‘label’ voor sociale ondernemingen
+ Verbeter het financieringsklimaat
+ Creëer meer ruimte bij overheidsinkoop

Ook al is het idee van een eigen rechtsvorm ‘in de polder’ gesneuveld, een van de organisaties die sociale ondernemingen bundelt, reageerde ‘zeer tevreden’ op het advies. Directeur Willemijn Verloop van Social Enterprise hoopt dat de overheid de adviezen vertaalt in concrete acties, om te beginnen het voorgestelde publieke label: “Dus overheid, ga aan de bak met de uitstekende adviezen die de SER heeft aangereikt. Getreuzel is niet langer een optie.”

De website van Social Enterprise 

P+ schreef eerder over een onderzoek van een student naar de Britse rechtsvorm voor sociale ondernemingen

 

Downloads

Meer info download je hier:

Sociale Ondernemingen, SER advies (1190 kb)