Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
sociale ondernemingen en gemeenten, foto Chris de Bode
sociale ondernemingen en gemeenten, foto Chris de Bode
17 maart 2018

Sociale ondernemingen klagen gemeenten aan

Alle nieuwe gemeentebesturen van Nederland kunnen straks hetzelfde beleidsdoel formuleren: ‘Sociale ondernemingen krijgen een vaste plek in ons inkoopbeleid’. Dat doen gemeenten nu niet of nauwelijks. Ook de toevoer van medewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt uit de kaartenbakken is heel slecht. In de P+ Special van deze week roepen sociale bedrijven aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen alle politieke partijen alvast op aan de achterstelling een einde te maken.

De nieuwe P+ Special is een journalistieke speurtocht van 10 pagina’s. Meegewerkt werd door de stichting DOEN, Buy Social, Social Enterprise NL, CMS, kennisnetwerk De Omslag en sociale ondernemingen als De Prael, Breedweer en Boro*Ateliers.

In de P+ Special wordt duidelijk dat het gemeenten zelfs verboden is sociale bedrijven uit te sluiten bij aanbestedingen van werk, zoals nu gebeurd. Sinds 2016 verplicht Europa overheden de inkoop van grote opdrachten in stukjes op te knippen, zodat het werk ook behapbaar is voor mkb-bedrijven. Daaronder vallen ook sociale ondernemingen die werk bieden aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Juist deze bedrijven zitten erg verlegen om overheidswerk.

Heel wat van de vijf- tot zesduizend sociale bedrijven in Nederland zouden heel goed de catering van een gemeentelijke bijeenkomsten kunnen verzorgen, de bouw en het onderhoud van websites of andere ICT-opdrachten, de schoonmaaken het onderhoud van overheidsgebouwen, vervoerstaken, afvalinzameling en fietsbeheer. Het zijn vooral service-gerichte diensten waar sociale ondernemingen zich in onderscheiden.

En als de nieuwe colleges van B&W dan toch aan de sociale paragraaf van hun collegeakoord beginnen te schrijven: de uitstroom uit de kaartenbakken kan stukken verbeterd worden. Laat ons zelf meezoeken naar geschikte medewerkers, zo stellen sociale ondernemingen in Amsterdam voor.

De reden: de situatie wordt er de laatste tijd niet beter, maar juist slechter op. Directeur Arno Kooy van de Prael geeft cijfers over de teruglopen toestroom van medewerkers voor zijn succesvolle brouwerij: “Sinds de invoering van de Wmo is deze drastisch teruggelopen van dertig per maand naar dertig per jaar.” Deze trend wordt in P+ door andere sociale ondernemers bevestigd. Het is reden voor Stichting DOEN om de komende tijd extra aandacht aan dit overheidsfalen te besteden. DOEN ondersteunt zo’n 130 ondernemingen die werk bieden aan mensen die anders moeilijk aan het werk komen. De instroom moet veel beter worden, vindt DOEN.

Download de P+ Special met daarin alles over de kloof tussen gemeenten en sociale ondernemingen.