Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Unravelau
Unravelau
21 mei 2021

Er moet 20 cent statiegeld op elk kledingstuk

Net als voor plastic flessen moet er statiegeld op kledingstukken komen. Dit om producenten te stimuleren gebruikte kleding van het eigen label weer terug te nemen. Tegelijkertijd kan statiegeld consumenten ertoe zetten gebruikte kleding niet in de restcontainer te gooien. “Ik denk aan een bedrag van 20 cent per kledingstuk,” stelt Roosmarie Ruigrok van Clean&Unique voor. Dit als reactie op de door staatssecretaris Stientje van Veldhoven aangekondigde invoering van Uitgebreide Productenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel in 2023.

De overheid stelt een tijdpad voor invoering voor: "In het beleidsprogramma circulair textiel uit 2020 beschrijf ik mijn visie voor een circulaire textielketen in 2050 waarbij circulaire businessmodellen de standaard zijn, en kleding, textiel en vezels hoogwaardig worden gebruikt en hergebruikt. Om hier in stappen naartoe te werken heb ik doelen geformuleerd voor de jaren die daaraan voorafgaan. We werken toe naar 50 procent duurzaam en gerecycled materiaal in nieuwe producten, 50 procent recycling van het ingezamelde textiel in 2030, en een halvering van de milieu-impact van de textielsector in 2035."

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur & Waterstaat) stelt: “Ik vind dat we voor onze planeet en voor een gezonde toekomst van onze kinderen moeten toewerken naar een schonere textielindustrie. De UPV is daar een eerlijk vliegwiel voor: het stimuleert meer hergebruik en recycling van onze oude kleding, grote vervuilers betalen en de consument krijgt duurzamere kleding.”

Het gaat Ruigrok niet ver genoeg. De specialiste in het begeleiden van nieuwe ondernemingen in de circulaire textielproductie: “Van de 10 kilo afgedragen kleding komt nu maar 4 kilo in een textielcontainer terecht. Pas dan kun je aan recycling beginnen. Laten we daarom maar beter statiegeld invoeren, net als op plastic flesjes. Er wordt hard gewerkt aan een methode om ingeleverde kleding op een biologische wijze chemisch te recyclen. Het bedrijf Upset van Pals Brust is hier heel ver mee.” (Meer over Upset Textiles in een P+ Mini Special volgende week).

Het ministerie van Van Veldhoven meldde ook: “De invoering van UPV voor textiel betekent dat producenten van consumentenkleding, van Bijenkorf tot Zara, verantwoordelijk worden voor de inzameling, recycling, hergebruik en afvalfase van de producten die zij op de markt brengen. Producenten moeten dit logistieke systeem ook gaan financieren. Nu is het nog zo dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het inzamelen en de kosten van het afgedankte textiel van hun inwoners. Met de invoering van de UPV in 2023 worden producenten hiervoor verantwoordelijk. Zij dragen de kosten voor het afvalbeheer, wat een financiële prikkel geeft voor kleding van hogere kwaliteit. Hierdoor kan kleding beter worden gerecycled en worden hergebruikt. De brancheorganisaties (INretail en Modint) hebben zelf een voorstel gedaan voor een UPV voor textiel.”

De staatssecretaris heeft nu – op basis van het voorstel van de branche en onafhankelijk onderzoek van Rebel Group – een besluit genomen over de contouren van de UPV die gaat gelden voor alle partijen die kleding op de Nederlandse markt brengen. Ook zijn samen met de branche de recycling- en hergebruikdoelstellingen bepaald. Aankomend jaar wordt de UPV nader uitgewerkt, bijvoorbeeld hoe het inzamelen er precies uit komt te zien, welke tarieven hierbij horen en hoe kleine ondernemers vrijgesteld worden. De beoogde invoering van de UPV is per 2023, en geldt dan naast consumentenkleding ook voor bedrijfskleding en huishoud- en woontextiel zoals handdoeken en gordijnen.

Kim Poldner, lector Circular Business van De Haagse Hogeschool en specialiste in circular fashion ondersteunt het voorstel van Roosmarie Ruigrok om statiegeld op kleding in te voeren: "Ik denk dat het consumenten doet inzien wat de waarde van textiel is. Leiderschap in deze vanuit de overheid is meer dan gewenst."

Meer over Roosmarie Ruigrok en haar label Clean & Unique

Download Voortgangsreportage circulair textiel Van Veldhoven