Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Prins Charles en Joost Oorthuizen
Prins Charles en Joost Oorthuizen
16 november 2017

IDH: Stop op boskap voor cacao

Vanaf januari 2018 zal geen bos meer worden gekapt voor cacao in Nationale Parken en beschermde bosgebieden in Ivoorkust en Ghana. Dit actieplan wordt vandaag op de klimaattop in Bonn ondertekend door CEO’s van grote cacaoverwerkende bedrijven en ministers. Prins Charles en Joost Oorthuizen van IDH brachten de partijen bij elkaar en leidden de onderhandelingen.

Voor het eerst leggen cacaobedrijven en overheden van Ivoorkust en Ghana hiermee concrete afspraken vast om ontbossing te stoppen en de levensstandaard van cacaoboeren te verhogen. Reeds aangetaste natuurgebieden zullen worden herbebost. De concrete afspraken worden neergelegd in een ‘Joint Framework of Action’ (download hieronder)

De eerste stappen werden onder leiding van Prins Charles dit jaar gezet.  Het Cocoa & Forest Initiative werd in maart van dit jaar door Prince Charles op Buckingham Palace gelanceerd, samen met cacao bedrijven, WCF en IDH.  

Volgens plan gaan Ghana, Ivoorkust en leidende cacaobedrijven nauw samenwerken om de cacaoateelt te intensiveren, zodat meer cacao reeds ontgonnen land verbouwd kan worden. Door betere soorten aan te planten kan toch aan de groeiende vraag naar cacao worden voldaan zonder bos te kappen.

IDH, Initiatief Duurzame Handel, de World Cocoa Foundation en de ISU, de Internationale Sustainability Unit van Prins  Charles hebben in zes maanden tijd meer dan 500  bedrijven, overheden, experts en NGOs bij elkaar gebracht om tot een breed gedragen Framework of Action te komen, met een groot aantal concrete en gedetailleerde afspraken. Het is de eerste keer dat de cacao industrie en overheden afspreken dát ontbossing moet stoppen, maar het bovendien eens zijn over hóe dat moet gebeuren.

Joost Oorthuizen, directeur van IDH: ‘Dat is een fantastisch resultaat. Twee derde van de wereldcacao productie komt uit Ghana en Ivoorkust. Honderdduizenden arme, Afrikaanse boeren verbouwen daar cacao om in hun levensonderhoud te voorzien. We hebben overheden, bedrijven, donoren en NGOs keihard nodig om samen te investeren in het verhogen van hun productie, in herbebossing, in de naleving van bestaande boswetten en dat allemaal in goede samenspraak met de lokale bevolking, om ongewenste bijeffecten te voorkomen. Dat ingewikkelde werk begint nu’.

De tekst van het Joint Framework is hier te downloaden.

 

Downloads

Meer info download je hier:

Joint Framework of Action Cacao (850 kb)