Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
tirza voss
tirza voss
17 april 2016

Tirza Voss legt fundament onder crossovers

Een wetenschappelijk fundament onder de duurzaamheidswinst van cross-sectorale samenwerking. Tirza Voss won met haar uitmuntende scriptie de KPMG-RSM Sustainability Master Thesis Award 2016.

Voss onderzocht alle aspecten van de samenwerking die leidde tot een aanbod van klimaatneutrale koffie, onder het fair trade label van Max Havelaar. In haar casestudy presenteert ze de vele partijen die samenwerkten bij de introductie van dit bijzondere product, van koffieboeren tot fair trade organisatoren tot de eerste supermarkt die het aanbod in de schappen presenteerde.

De CO2-uitstoot van deze koffie wordt niet gecompenseerd door afkoop elders, maar door ‘carbon insetting’, dus compensatie binnen de keten zelf, carbon credits van de boeren zelf. Ook al is er in de media niet veel belangstelling voor dit bijzondere product geweest, het is qua innovatiekracht tot nu toe nauwelijks door andere cross-sectorale initiatieven overtroffen. Prachtig dus om juist van deze verkenning een solide wetenschappelijke analyse te hebben, waar ook de thesis coach dr. Steve Kennedy tot op vandaag razend enthousiast over is.

In de scriptie komen de verschillende stadia van innovatie uitvoerig in beeld, maar ook de rol van de sector overstijgende partners zoals NGO's, de academische wereld en zowel het globale als lokale bedrijfsleven. Voss voorziet in een checklist die kan worden nagelopen bij de vorming van zulke complexe branche-overstijgende partnerschappen.

Deze jaarlijkse Award gaat naar de beste scriptie van MSc-studenten van de Rotterdam School of Management (RSM); winnaars van de award hebben allemaal minstens een 8,5 gekregen voor hun werkstuk. De praktijkjury kan dus al bij voorbaat uitgaan van academische uitmuntendheid. Geselecteerd worden de kandidaten waarvan de jury denkt dat de scriptie een praktische bijdrage kan leveren aan het verduurzamen van het bedrijfsleven en de samenleving. Bovendien biedt KPMG de winnaar een geldbedrag van 1.000 euro.

"Deze scriptie is innovatief omdat het niet alleen de fair trade beloningswijze van de kleine koffieboeren beschrijft, maar ook de wijze waarop deze specifieke koffieketen CO2-neutraal wordt gemaakt", zei Jan van den Herik, voorzitter van de jury en directeur van strategie en innovatie bij KPMG. "Tirza Voss laat zien hoe sectoroverschrijdende samenwerkingsverbanden een invloed hebben op alle aspecten van duurzaamheid, kennis van de markt, de opbouw van netwerken en een verhoogde duurzame innovatie.”

Van den Herik onderstreepte het belang van de werkwijze, die Voss ontleedde: “Dit is echt belangrijk voor verdere duurzame ontwikkelingen. De volgende stap in de verbetering van de duurzaamheid zal niet binnen een bedrijf of sector te vinden zijn, maar tot stand komen door samenwerking van verschillende  sectoren door middel van cross-sector partnerschappen.”

En dat is een uitdaging omdat de partijen verschillende geschiedenissen, achtergronden, culturen en missies hebben. Van den Herik: "Dit proefschrift biedt een solide basis voor partijen om nieuwe sector overschrijdende samenwerkingsverbanden te verkennen en te leren van de handige, uitgebreide en praktische checklists."

Voss kon de prijs niet zelf in ontvangst nemen. Ze werkt nu voor een eigen NGO in de Pnom Penh, de hoofdstad van Cambodja, waar ze kinderen opvangt. Haar vader nam de prijs glunderend in ontvangst, ook hij is zelf actief in de fair trade wereld.

De runner-up was Nadine Kooiker van RSM's MSc in Marketing Management voor haar scriptie opleiden voor de toekomst, waarvoor ze onderzoek deed naar de verankering van duurzaam onderwijs in het marketing curriculum. Dat kan ook aan de Erasmus zelf nog heel wat beter, bleek uit haar studie. De jury zei dat de scriptie ook kan worden gebruikt door andere business schools en universiteiten om te leren hoe duurzaamheid in het mainstream curriculum op een efficiënte manier te integreren. "Deze scriptie richt zich op het opleiden van onze toekomstige leiders, zodat de potentiële maatschappelijke impact groot is", aldus Van den Herik.

Juryleden zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Naast Van den Herik zijn dat Jan Bom, hoofdredacteur van het MVO-tijdschrift P +; Elfrieke van Galen, partner van de Rock Group en voormalig vice-president van MVO bij KLM; Henriette Davelaar, hoofd duurzaamheid bij PGGM en Jerwin Tholen, directeur van KPMG Sustainability.

In het academisch jaar 2014-2015 leverden master-studenten van RSM 1439 scripties in. Van deze groep waren er 44 bij die zowel een cijfer van 8,5 of hoger kregen en een thema behandelden dat raakt aan duurzame ontwikkelingen.

Meer over deze prijs op de website van RSM Erasmus Universiteit