Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
17 september 2013

Zoeken naar MVO in Troonrede 2013

Het zit er wel in, maar het is heel goed zoeken naar MVO in de eerste Troonrede van Koning Willem-Alexander. Het Investeringsfonds Nederland is interessant.

P+ presenteert heel de Troonrede, met MVO-links in het geel, als PDF.

Nederlandse pensioenfondsen gaan meer in eigen land beleggen. En dat is goed MVO-nieuws. Koning Willem-Alexander las daarover het volgende voor: “De regering zal - samen met pensioenfondsen, verzekeraars en banken - een Nederlandse investeringsinstelling oprichten. Het doel van deze instelling is grote beleggers te koppelen aan geschikte investeringsprojecten op terreinen als zorg, energie, schoolgebouwen en infrastructuur, om zo de economie te stimuleren.” Een reactie van een onzer lezers daarop, Paul Metz: "Zeg er dan wel bij: en dat zonder door de staat gegarandeerd rendement ." 

Ook goed nieuws voor het MBK dat bij de bank geen krediet meer krijgt. “Om de toegang tot kredieten te vergroten, maakt de regering in 2013 125 miljoen euro vrij. Daarmee kan het midden- en kleinbedrijf investeren in nieuwe activiteiten.”

Geen nieuws, maar wel even aangestipt, zijn de grote akkoorden met de samenleving. Opvallend is dat er aan het Sociaal Akkoord veel meer aandacht werd besteed dan aan het Energieakkoord.

Over het Sociaal Akkoord: “Om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden en te krijgen, stelt de regering 600 miljoen euro beschikbaar. Zoals afgesproken in het Sociaal Akkoord, komen werkgevers en werknemers hiervoor met sectorplannen. Die zijn gericht op meer banen en stageplaatsen voor jongeren, behoud van vakkrachten en betere begeleiding van werk naar werk. Voor het bestrijden van de jeugdwerkloosheid werkt de regering samen met gemeenten, sociale partners en onderwijsinstellingen om jongeren aan de slag te krijgen en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.”

Over het ‘historische’ SER-advies over de omslag naar duurzame energie: “Het Energieakkoord stimuleert duurzame economische groei en creëert 15.000 extra banen.”

MVO Nederland geeft volle aandacht aan ‘De Normaalste Zaak’, waarin duurzame ondernemingen worden gekoppeld aan mensen met een arbeidsbeperking. Daarover in de Troonrede een mooie belofte: “Ten derde gaan gemeenten samen met sociale partners werkbedrijven oprichten om mensen in de bijstand of met een arbeidsbeperking te helpen bij het vinden van een baan. Werkgevers en overheid stellen zich samen garant voor 125.000 extra banen in 2026. Als blijkt dat dit aantal niet wordt gehaald, worden bedrijven alsnog verplicht een percentage van hun personeel te rekruteren uit mensen met een arbeidsbeperking. Het wetsvoorstel daartoe ontvangt u dit najaar.”

Mooi, maar niet nieuw en zeker niet compleet was de tekst over de nieuwe Ontwikkelingssamenwerking: “Met de 'nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen' geeft de regering vorm en inhoud aan de doelstelling om klassieke vormen van ontwikkelingshulp te verbinden met versterking van handelsrelaties. Het is een combinatie die wederzijds voordeel biedt. Zo heeft het Nederlandse bedrijfsleven veel expertise in waterbeheer. Hiermee helpen we landen in alle delen van de wereld hun waterproblemen op te lossen.”

Het is jammer dat het kabinet letterlijk gezien geen woord over duurzaam ondernemen in de Troonrede opnam, mogelijk in relatie met innovatie en de economische positionering van ons land.

De volledige tekst van de Troonrede 2013 staat op de linkerkolom onderaan.
 

Downloads

Meer info download je hier:

Troonrede 2013 P+-versie (49 kb)