Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
marjan minnesma
marjan minnesma
04 september 2012

Duurzame Troonrede: ministerie voor Circulaire Economie

Om heel snel tot een duurzame verandering te komen, gooit ‘koningin’ Marjan Minnesma maar liefst drie ministeries om. Dat maakte zij bekend in de eerste Duurzame Troonrede.

Ze kondigde in deze alternatieve toespraak aan dat het ministerie van EL&I (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) opnieuw een naamswijziging zal ondergaan. Het zal het ‘ministerie voor een Circulaire Economie’ komen te heten. De minister en ambtenaren houden zich bezig met het opnieuw inrichten van productieprocessen en handelsstromen, zodat grondstoffen steeds opnieuw herbruikt kunnen worden. Minnesma: “In die economie vermijden we verspillen en vervuilen en krijgen producten meerdere levens door anders te ontwerpen. Na afloop van de levensduur kunnen ze makkelijk uit elkaar gehaald en opnieuw benut worden.  Afgedankte producten zijn daardoor niet langer afval, maar worden grondstofbronnen, die geld waard worden. Daarnaast ontstaan veel diensten gebaseerd op het delen of leasen van producten, want waarom zou je alles zelf kopen als je bepaalde producten maar zelden gebruikt.”

Ook het ministerie van Financiën zal een naamswijziging ondergaan: het wordt het ministerie van Duurzame Investeringen. De minister doet dit “ten eerste door een ander belastingsysteem in te voeren. Hoge belastingen op grondstoffen en fossiele brandstoffen:  hoe schaarser en hoe meer vervuilend, des te hoger. Er komt een lage of geen belasting op arbeid. Gepensioneerden betalen geen belasting meer. Dat helpt ook om een hogere pensioenleeftijd te verzachten, voor de groepen die iets langer doorwerken. Ten tweede komen er krachtige en dwingende maatregelen om ervoor te zorgen dat de financiële sector weer dienstbaar wordt aan de reële economie en geen zeepbellen meer creëert.  Ten derde gaat de overheid, met behulp van de vernieuwde financiële sector, veel  investeren in  bedrijven en activiteiten die nodig zijn om de nieuwe economie op te bouwen”, aldus Minnesma.

En nog twee ministeries kondigt ze af

Minnesma splitst Landbouw weer af van EL&I: “Het ministerie van Gezondheid en Voedsel gaat bijdragen aan het terugbrengen van de menselijke maat in de zorg. Dat betekent in essentie ont-regelen en een meer integrale blik. Vertrouwen wordt weer de basis van het systeem. Minder regels en bureaucratie, en meer kijken naar de mens in totaal in zijn omgeving.”

En het ministerie van Sociale Zaken gaat van uitkeringsapparaat naar actief werkbevorderingsapparaat: “Het ministerie van Coöperatie en Verbinding zorgt ervoor dat er in een land waar mensen minder werken, nog steeds een vangnet is, als er even geen werk is. Nederland kent geen dienstplicht, maar er komt wel een maatschappelijke stage na de middelbare school, om kennis te maken met andere delen van de samenleving. Dat helpt om daarna beter een geschikte studie te kunnen kiezen. Deze stages zorgen onder meer voor extra handen en harten in de zorg, zodat er meer aandacht en tijd is voor zieken en ouderen. Mensen zonder werk kunnen na een periode thuiszitten ook weer deelnemen aan dit stagesysteem, tot ze weer een baan hebben. “

Gelegenheidskoningin Minnesma hoopt dat er een ‘volhoudbare samenleving’ zal ontstaan, wanneer zowel bedrijven als burgers hun initiatieven bundelen. "Duidelijk is dat we het samen moeten doen en dat we open moeten staan voor alle nuttige innovaties en die inzetten in dit proces. Samenwerken en vertrouwen zijn cruciaal in de nieuwe economie. We evolueren in deze duurzame revolutie naar een nieuwe vorm van samenleven, die het mogelijk maakt om met zo veel mensen te leven op de enige aarde die we hebben. We kunnen niet wachten op de overheid, het bedrijfsleven of de ander. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om het ravijn te vermijden. Laten we samen aan de slag gaan!. “

De eerste Duurzame Troonrede werd uitgesproken op Duurzame Dinsdag. Het is een idee van Maurits Groen, na Marjan Minnesma een van de koplopers in de Duurzame top 100 van Dagblad Trouw. (Die trouwens dit jaar in oktober een nieuwe versie gaat krijgen).

De Troonrede van Minnesma heeft qua betrokkenheid overigens meer weg van de laatste Nieuwjaarstoespraak van Koningin Beatrix, dan van de echte Troonredes op Prinsjesdag.

De volledige Duurzame Troonrede van Minnesma is gratis als PDF te downloaden. Zie de linkerkolom, onderaan.
 

De troonrede van Minnesma is ook op internet terug te zien

 

Downloads

Meer info download je hier:

De Troonrede van Minnesma (101 kb)