Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
regenwoud
regenwoud
06 december 2013

Tropenbos redden met Nederlands gas

CO2-neutraal gas van Essent kopen, om daarmee de ontbossing een halt toe te roepen? Particuliere klanten en mkb-bedrijven kunnen straks heel precies vertellen welk stukje bedreigd tropisch bos ze hiermee redden.

In de nieuwe P+ het nieuws dat bedrijven die Groen voor Gas van Essent kopen, straks kunnen meehelpen om een stuk tropisch oerbos te beschermen tegen kaalkap.

Een jaar geleden begonnen bij Essent de voorbereidingen aan dit project dat is ingebed in internationale en nationale afspraken. Zowel overheden, ngo’s als bedrijven nemen er aan deel: REDD+. De afkorting staat voor ‘Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation’.

In februari 2013 tekende Erwin van Laethem, de CEO van Essent, een Letter of Intent, om aan deze pilot deel te nemen. De andere ondertekenaars waren Desso, Eneco en de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO. Een Memorandum of Understanding volgde eind oktober. De groep ondernemingen noemt zich ‘The Dutch REDD+ Business Initiative’, en is weer onderdeel van PBEE, het Platform Biodiversiteit Ecosystemen & Economie. Het is een initiatief van natuurorganisatie IUCN, ondernemersorganisatie VNO-NCW en het ministerie van Economische Zaken.

Jan Willem den Besten van de koepel van natuur en milieuorganisaties IUCN is in Nederland het ‘oliemannetje’ tussen alle partijen. Het is een term waar hij geen bezwaar tegen heeft zo lang het maar “biosmeermiddel voor hoogwaardige toepassingen is, dus geen olie van fossiele afkomst”. Ook is hij voorzichtig met het noemen van specifieke projecten die de deelnemende bedrijven overwegen. Den Besten: “Als IUCN kennen wij het Yayu Coffee Forest Project in Ethiopië. Het is een prachtig voorbeeld, omdat het aangeeft dat de belangen van de bosbewoners ook integraal onderdeel uitmaken van REDD+. In dit geval gaat het om gemeenschappen die binnen de bossen kleinschalig de authentieke Arabica-koffiebonen verbouwen. REDD+ kan dat ondersteunen, zonder de soortenrijkdom aan te tasten. Biodiversiteit gaat niet alleen over dolfijnen en tijgers.” Andere bossen waar momenteel naar wordt gekeken zijn te vinden in Indonesië en Guatemala.

Den Besten verwacht: “We gaan de komende tijd met elkaar nog heel veel leren. Van de voorbereidingen, van de selectie van projecten van de projectkeuze zelf. Over een jaar hopen we het Memorandum om te zetten in een bindende overeenkomst.”

Senior adviseur Corporate Responsibility (MVO) Chris Arthers van Essent heeft er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. “Dit project is met zoveel waarborgen omgeven. De hele internationale gemeenschap kijkt mee. Elk afzonderlijk projectvoorstel telt honderden pagina’s. Ook de berekeningen van de gewaar- borgde CO2-opname zijn voorzichtig. Stel dat je de afname van de hoeveelheid bos per jaar berekent op 2 procent, en door dit project kun je dat verminderen tot 1 procent, dan wordt er alsnog een veiligheidsmarge ingebouwd en CO2-credits opzij gezet als reserve.”

De MVO-adviseur verwacht dat het bedrijfsleven zeker geïnteresseerd zal zijn om op deze wijze bij Essent ‘Groen voor Gas’ in te kopen; gas waarbij de CO2-uitstoot straks ook gecompenseerd kan worden door de CO2-credits uit behouden tropische bossen. Het staat natuur lijk goed in elk duurzaamheidsverslag. Arthers: “Klanten kunnen niet alleen hun eigen emissies compenseren, maar tegelijkertijd ook een stuk tropenbos helpen redden. En de lokale bevolking een betere toekomst geven.”
Zou Arthers het jammer vinden, wanneer VNO-NCW meer leden zou oproepen om aan te sluiten bij het Dutch REDD+ Business Initiative? “Nee, we zouden het alleen maar toejuichen als meer bedrijven deze manier van werken aan CO2-reductie en bosbehoud ontdekken.”

Den Besten: “Het behoud van tropenbossen is de snelste manier om de CO2-uitstoot af te vlakken.”

Website van Essent over dit project

Tekst Jan Bom

Downloads

Meer info download je hier:

Essent in Redd+ Artikel P+ (527 kb)