Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Stientje van Veldhoven
Stientje van Veldhoven
05 september 2012

Van Veldhoven D66: Recycling topsector nummer 10

Stientje van Veldhoven van D66 vindt dat ook recycling een topsector in Nederland moet worden. Dat zei ze tijdens het Groene Verkiezingsdebat georganiseerd door de ondernemersorganisatie De Groene Zaak.

De Nederlandse regering wil dat 9 geselecteerde sectoren waarin Nederland uitblinkt, nog sterker worden. Overheid, bedrijfsleven en universiteiten werken samen aan kennis en innovatie, vastgelegd in innovatiecontracten. Voorbeelden daarvan zijn de watersector, de tuinbouw, agrofood en life sciences.

Wijzelf vonden het altijd al van de gekke dat alle kennis en innovatie die voortkomt uit maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) niet herkend wordt als een belangrijke concurrentiekracht voor het Nederlandse bedrijfsleven. 

Die mening blijkt Stientje Veldhoven van D66 nu ook te hebben. Als het aan haar ligt, wordt MVO (recycling, terugwinnen van grondstoffen) de tiende topsector. Het tweevoudig tot Groenste Politicus uitgeroepen Tweede Kamerlid stipte aan dat Nederland een belangrijke doorvoerhaven is. Eerder bepleitte ze daarom al een ‘Grondstoffenrotonde’ en zorgde dat er beleid op dit gebied ontstond. Een grondstoffenrotonde is het beste voor te stellen als een rotonde zoals bij het wegverkeer: er ‘rijden’ afvalstoffen de rotonde op die vervolgens verwerkt worden en als grondstof de rotonde weer verlaten. Dit kan bijvoorbeeld met het recyclen van autowrakken. De overheid zelf is hier inmiddels mee beginnen, Van Veldhoven: "Het is gek dat we in Nederland nog steeds kunstmest maken van aardgas, terwijl we een mestprobleem hebben. Dat we nog fosfaten importeren, de laatste restjes uit de aardkorst in Marokko schrapen."

Nu het woord ‘circulaire economie’ rondzoemt bij de fractiespecialisten in de Tweede Kamer, acht ze de tijd rijp om ook hier de steun van de overheid aan te geven. Veldhoven: “Op het gebied van recycling zie ik grote kansen voor Nederland in Europa. Met de haven die we hebben, met alle logistieke kennis die we hebben. Ik denk dat hoogwaardige recycling een mooie plek zou kunnen krijgen onder de topsectoren. Het begin is al gemaakt, er is al een grondstoffenprof benoemd aan de TU in Delft. Er is enorm veel kennis op dit gebied. Daar moeten we nog veel meer gebruik van maken.”

Niet alle partijen zijn al zo ver. In het door de Groene Zaak en NRC Handelsblad georganiseerde debat zei PvdA-specialst Jeroen Dijsselbloem dit voorstel ‘onverstandig’ te vinden. “Thema's als recycling en duurzame energie moet door alle sectoren heen zitten, niet opsluiten in een aparte sector. Maak het integraal onderdeel van je topsectorenbeleid.”

(Vanaf 1 uur 11 minuten in de discussie, zie live debat terug op website van NRC, link hieronder)

Ook dit klinkt verstandig, ware het niet dat zowat alle businesscompetities gewonnen worden door innovatieve duurzame ondernemers. Ook is er geen enkele nieuwe productontwikkeling meer bij grote concerns waar geen rekening geworden houdt met criteria van duurzaamheid. Als dit een zo’n belangrijke drijfveer is geworden in de vernieuwing, waarom zou de overheid dan achterblijven door deze internationale concurrentiekracht niet te willen ondersteunen, en de creatieve industrie bijvoorbeeld wel?

Wij van P+ kunnen dit niet aan onze lezers uitleggen.

Stientje van Veldhoven lanceerde eerder op Duurzame Dinsdag vijf voorstellen voor Groene Groei. Ze staat op de tweede plaats op de verkiezingslijst van D66, dus pal achter Alexander Pechtold. Een van de voorstellen betreft het invoeren van een ‘Energiebesparingsfonds’: “D66 investeert daarom structureel 50 miljoen euro extra per jaar in een ruimer Energiebesparingsfonds voor mensen met een koopwoning. Bovenop de afspraken die we gemaakt hebben in het Begrotingsakkoord. Zo geven we mensen perspectief op een zuinige en comfortabele woningen. En een lagere energierekening.” Veldhoven wil ook de belemmeringen opruimen die er nu zijn voor burgers die gezamenlijk energiecooperaties oprichten.

Voor ons was Stientje van Veldhoven dus de winnares van het Groene Verkiezingsdebat. Gefeliciteerd.

Prijs voor de meest omstreden uitspraak is voor Rene Leegte van de VVD. Hij wil een einde maken aan de gunstige terugleververgoeding voor burgers, die zonnepanelen op hun dak hebben.  Dan moeten ze maar een bedrijf beginnen, stelde Leegte. Als groep wijkbewoners, bijvoorbeeld. De werkelijkheid van vandaag is echter dat de energiecooperaties van burgers op dit moment niet in aanmerking komen voor een terugleververgoeding (saldering op afstand). De eerste pilot om dit te onderzoeken moet nog van start gaan.

Na afloop van het debat constateerde De Groene Zaak dat er op algemene uitgangspunten veel overeenstemming was, maar dat de verschillen vooral in de technische uitvoering zitten. En: "De Kamerleden erkenden expliciet dat het bereiken van concrete resultaten op dit moment zwaarder telt dan het tegen elke prijs vasthouden van de aan in de verkiezingsprogramma’s neergelegde maatregelen."

Marga Hoek van De Groene Zaak: "Opvallend was ook dat nagenoeg alle partijen inmiddels het concept van de ‘circulaire economie’ omarmen. Tijdens de debatten op het onderdeel grondstoffen werd geregeld gerefereerd aan het inleidende pleidooi van Lynn Zebeda, medeoprichter van de stichting True Price Foundation die zich richt op het transparant maken van de werkelijke prijs van producten. Volgens Zebeda kunnen de huidige politieke partijen nog veel leren van de besluitvorming bij sommige Zuid-Amerikaanse bevolkingsgroepen die bij zwaarwegende beslissingen ook de belangen van de toekomstige ‘zevende generatie’ meewegen."

Stientje van Veldhoven
Website De Groene Zaak

Terugkijken Groen Verkiezingsdebat