Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Vewin
Vewin
14 oktober 2014

Vewin: Waterbedrijven nieuwe partner P+

De Nederlandse waterbedrijven, verenigd in de Vewin, zijn partner van P+ geworden. We gaan een serie met diepgravende artikelen maken over een reeks bijzondere MVO-inspanningen.

Vewin is de afkorting van Vereniging van Waterbedrijven in Nederland, tien organisaties bij elkaar. De meeste consumenten kennen alleen het waterbedrijf dat in hun eigen regio voor goed kraanwater zorgt -of we moeten een wandeling maken door een van de waterwin-terreinen, die door een ander waterbedrijf worden beheerd. Bij elkaar beheren de Vewin-bedrijven maar liefst 20.000 hectare natuurgebied. Gezamenlijk produceren ze meer dan 1,2 miljard liter ‘gewoon kraanwater’ per jaar.

Omdat ons kraanwater zo goed is, en zo vanzelfsprekend, komen de bedrijven zelden of nooit in het nieuws. Dat is niet terecht. In stilte worden in het hele land Best Practices op het gebied van duurzaam ondernemen neergezet.

+ Het ene bedrijf weet de eigen bedrijfsvoering CO2-neutraal te maken
+ De andere directie herwint grondstoffen die kunstmest vervangen
+ De derde weet uit zuiveringsslib zoveel energie te winnen, dat eigen bedrijfswagens op biogas kunnen rijden. Waterbesparing is ook een issue, en daarmee het veranderen van consumentengedrag. Te lang douchen betekent dat er onnodig veel gas gebruikt wordt, om het water op te warmen.

Bedreigingen zijn er ook. Met de stijgende zeespiegel kan Nederland deels verzilten. Zout zeewater dringt bij hoog tij steeds dieper het land in. Er zitten lastige medicijnresten in de rivieren, waar drinkwater uit wordt gewonnen. En zelfs nanodeeltjes, waarvan nog niet bekend is of ze de gezondheid aantasten. Hoe bescherm je bronnen, de ‘levensloop’ van ons goede, goedkope en gezonde kraanwater? Hoe voorkom je dat ons diepe grondwater vervuilt, bijvoorbeeld door de chemicaliën die worden gebruikt bij de winning van schaliegas? En: hoe kunnen de waterbedrijven hun kennis ter beschikking stellen aan landen waar de beschikbaarheid van water helemaal niet zo vanzelfsprekend is als hier?

Al die Best Practices bij elkaar beloven een uitvoerig portret te worden van een sector die ondanks alle inspanningen zo bescheiden is, dat zelfs de concurrentie met aanbieders van bronwater welbewust uit de weg wordt gegaan. Initiatieven voor acties op dit gebied gaan uit van duurzame consumenten en organisaties die pleiten voor gewoon kraanwater in overheidsgebouwen, restaurants en op openbare plaatsen in de stad.

Website Vewin

Vewin op YouTube

Abonneer op P+ People Planet Profit