Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Duurzaam ondernemen waarmaken
Duurzaam ondernemen waarmaken
23 september 2012

Visie leider belangrijker dan rekensom

Ze investeren miljoenen in duurzaamheid op basis van visionair leiderschap en dat jaagt innovatie meer aan dan winstprognoses. Dit is één van de conclusies uit het boek ‘Duurzaam ondernemen waarmaken’.

Succesvolle bedrijven rekenen immers de waarde van duurzaam ondernemen niet tot op de komma uit.

Het boek ‘Duurzaam ondernemen waarmaken’ is in opdracht van Stichting Management Studies geschreven door vier auteurs van Royal HaskoningDHV en RSM Erasmus Universiteit. Grondslag van het boek is het eerste bedrijfskundige, systematische onderzoek in Nederland naar de implementatie van duurzaamheid bij 20 vooraanstaande bedrijven. Het boek wordt op 28 september tijdens een symposium  in het Kloosterhotel in Amersfoort uitgereikt aan VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes.
“De 20 onderzochte bedrijven maken de omslag naar duurzaam ondernemen zelden op basis van een becijferde businesscase, maar veel meer op basis van visionair leiderschap. Dat leidt tot inspirerende initiatieven”, aldus auteur Rob van Tilburg van Royal HaskoningDHV.

Zo lanceerde Unilever haar Sustainable Living Plan, waarin miljoenen worden geïnvesteerd om de milieu-footprint van de producten te halveren. Tapijtspecialist Desso gooide het roer om en koos in haar nieuwe strategie voor Cradle2Cradle als ontwerpuitgangspunt voor alle innovaties. KPN zette zwaar in op de bevordering van Het Nieuwe Werken om het klimaat- en mobiliteitsvraagstuk aan te pakken en tegelijkertijd voor klanten kosten te besparen. En Philips experimenteert met een verdienmodel waarmee lampen niet meer worden verkocht, maar verlichting geleased wordt.

Rob van Tilburg: “Dit is het eerste boek dat vanuit een bedrijfskundige invalshoek analyseert hoe duurzaam ondernemen kan worden waargemaakt”. Aan de hand van een door de Erasmus Universiteit ontwikkeld fasenmodel schetst het boek welke routes een onderneming kan nemen om kansrijk te verduurzamen op een manier die de onderneming en de samenleving ten goede komt. Van Tilburg: “Duurzaamheid is een kwestie van ‘gedeeld leiderschap’, waarin ondernemers samen met maatschappelijke stakeholders de vereiste randvoorwaarden creëren om duurzame strategieën tot een succes te maken. Alleen in goed samenspel kan het kantelpunt van duurzaamheid genomen worden. Dat is belangrijk voor het concurrentievermogen van het Nederlandse bedrijfsleven op de lange termijn.”

Het boek maakt duidelijk dat sociale en milieukundige vraagstukken door veel van de onderzochte bedrijven niet meer als belemmerend worden ervaren. Van Tilburg, “Deze bedrijven zien de opgaven veel meer als een appèl tot verandering. En daarmee tot innovatie van producten en diensten. Het streven naar duurzaamheid van deze bedrijven functioneert zo als prachtige aanjager van zinvolle economische groei.”

De rol van een visionaire en verbindende CEO blijkt daarin cruciaal. Naarmate bedrijven pro-actiever met duurzaamheid omgaan wordt steeds intensiever samengewerkt met maatschappelijke organisaties. Waar in het verleden ondernemingen actiegroepen als opponent troffen, maakt het boek duidelijk hoe zo’n relatie zich kan ontwikkelen tot constructieve samenwerkingspartners.’

Boekgegevens
Titel: Duurzaam ondernemen waarmaken
Ondertitel: Het bedrijfskundig perspectief
Auteurs: Rob van Tilburg, Rob van Tulder, Mara Francken en Andrea de Rosa
Aantal pagina’s: 376
ISBN: 978 90 232 5031 9

Website om boek te bestellen à € 39,75