Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Volksbank, Maurice Oostendorp
Volksbank, Maurice Oostendorp
28 januari 2018

Koopmoment huis is ideaal verduurzamingsmoment

De grote kans om de particuliere woningvoorraad versneld te verduurzamen is bij aankoop van een nieuw huis. Die wil is er  zeker, zo blijkt uit en onderzoek van de Volksbank. Vrijwel alle huizenbezitters in Nederland staan positief tegenover woningisolatie.

In praktijk zien mensen er wel tegen op in de rotzooi te moeten zitten. Bij verhuizing valt dat bezwaar weg. “Verhuizing is het mooiste moment, want dan staat het gekochte huis nog leeg”, volgens voorzitter Ger Jaarsma van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Daarom zetten de banken van de Volksbank bij hypotheekadvies voortaan ook advies in over isolatiemaatregelen, aanschaf van zonnepanelen of elektrische warmtepompen. ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS gaan aangepaste hypotheken aanbieden, met gespecialiseerd advies over verduurzamingsmaatregelen.

Nederland is een typisch land voor wat betreft wonen. Wij kiezen graag voor een huis dat bij een bepaalde leeftijd past. Jonge mensen beginnen vaak klein in de stad, gaan groter en meer ‘buiten’ wonen zodra een gezin ontstaat en willen op latere leeftijd graag een appartement met alles op een-en-dezelfde etage. Het resultaat is dat jaarlijks maar liefst 10 procent van de Nederlanders verhuist. Op een totale woningvoorraad van 7,7 miljoen woningen (waarvan er 4,5 in particulier bezit zijn) biedt dit een bijzondere kans om bij elke verhuizing een nog leegstaand appartement of woning te isoleren, van zonnepanelen en een elektrische warmtebron te voorzien.

Dit is dan ook het beleid waarop de bankencombinatie op inzet, zo bleek afgelopen week op een seminar in Utrecht. De Volksbank weet zich gesteund door een onderzoek van GFK waaruit blijkt dat vrijwel alle huizenbezitters positief tegenover woningisolatie staan. Driekwart van hen wil zelf energie opwekken met zonnepanelen. Dit om te besparen op energiekosten en het wooncomfort te verbeteren. Maar een sterk groeiende groep (52 procent) doet dit ook voor het milieu.

Er is nog heel veel te doen, stelde Maurice Oostendorp, CEO van de Volksbank: “Drie van de vier woningen zijn niet goed geïsoleerd en er is nog ruimte voor 145 miljoen zonnepanelen. Als we dit benutten, dan kunnen we 40 procent van onze elektriciteit uit de zon halen. Kansen genoeg dus om verder te verduurzamen. Wij zien het als onze rol om klanten hun positieve houding ten aanzien van verduurzaming ook echt om te laten zetten in daden.”

Op de bijeenkomst waar de Volksbank het onderzoek bekend maakte, ontstond discussie over de kosten van een totale renovatie, die leidt tot een ‘Nul op de Meter-woning’, een huis dat evenveel energie opwekt als het gebruikt. Volgens Ger Jaarsma, NVM, worden de kosten nu nog te hoog bevonden. Hij stelt dat een totale operatie tussen de 60.000 en 80.000 euro moet kosten. Marjan Minnesma bestreed de hoogte van dit bedrag. Het gaat volgens haar in dit geval om een aanneemsom van bouwers, die op alle apparaten een marge zetten. Beter is het volgens haar om niet met bouwers, maar met installateurs te werken. Dan zou het energieneutraal maken van een woning niet meer dan 35.000 euro hoeven te kosten. Voor dit bedrag helpt Urgenda bewoners bijvoorbeeld bij het energieneutraal maken van huizen. Marjan Minnesma: “Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Het zijn de bouwers die het zo duur maken.”

Het onderzoek van GFk bevestigde dat Nederlanders denken dat een totale isolatie ‘vrij kostbaar’ is. “En juist een gebrek aan geld vormt de grootste belemmering voor aanpassingen aan de woning.”

 
De Volksbank gaat om deze reden actief investeren in energiezuinig wonen. Meer wooncomfort, elke maand geld besparen en ook het milieu een handje helpen. Dat belooft zij aan haar hypotheekklanten die hun woning verduurzamen.

Ook de makelaarsorganisatie NVM neemt zich voor om klanten die een woning willen verkopen of aankopen voorlichting te geven over de mogelijkheden van isolatie. Taxateurs gaan met een ‘energiebesparingsverkenner’ werken. Daarmee kan worden berekend wat isolatie kost en wat het gaat opleveren aan besparing. En ook of ze van een label C woning naar een label B of A kunnen, wat later bij toekomstige verkoop weer gunstig is. “Er wordt niet veel naar gevraagd, maar het is wel verplicht,” aldus de NVM.

Ook Marjolein Demmers van Natuur & Milieu stelde op het seminar dat er bij de bevolking nog te weinig gevoel van urgentie bestaat. De lijn die deze organisatie volgde is dan ook meer de verbetering van de woning stapje voor stapje aan te pakken. “Een eerste stap is spouwmuurisolatie. Kost 750 euro. Zo hebben wij al 8000 woningen verduurzaamd.” 

Webtip: Slimwoner