Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
waardebepaling verkoop
waardebepaling verkoop
08 november 2012

MVO-bedrijf bij verkoop tonnen meer waard

Neem een bouwbedrijf met een omzet van 41 miljoen euro en 144 medewerkers. Bij verkoop zou het nu 1,4 miljoen euro waard zijn. Was dit bedrijf echter op en top MVO, dan zou het 1,8 miljoen moeten kosten. Dit blijkt uit een waardebepaling die MVO Nederland, CREM en BOBB hebben gemaakt. 

Het is een zeer gedetailleerde handleiding, onder de naam ‘Waarden waarderen’. Het is duidelijk dat er meegerekend werd door een partij die gespecialiseerd is in het vaststellen van de waarde van een onderneming, de Brancheorganisatie Bedrijfsoverdracht Bemiddelaars (BOBB).

In deze handleiding wordt duidelijk wat er allemaal bij komt kijken, wanneer een bedrijf van eigenaar verwisselt. Nog interessanter wordt het wanneer een vergelijking wordt gemaakt tussen de waardebepaling van een onderneming die zich niets gelegen laat liggen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, en hetzelfde bedrijf dat daar wel werkt van heeft gemaakt. De uitwerking van deze fictieve case op basis van balans en exploitatiegegevens van een bouwbedrijf Schipper BV laat een waardeverschil van maar liefst 425.000 euro zien. Rekening houdend met diverse MVO-activiteiten in combinatie met kansen en bedreigingen die ontstaan in de markt, stijgt de waarde van Schipper BV.

De casus is zeer serieus aangepakt. Het laat zelfs zien dat MVO-activiteiten zowel waardeverhogende als verlagende effecten kunnen hebben. De combinatie van activiteiten bepaalt dus de uiteindelijke positieve of negatieve balans van MVO op het moment van overname. Speelt de overname zich af op een moment dat er net veel in MVO geïnvesteerd wordt, bijvoorbeeld door een intensief opleidingsprogramma of keteninitiatieven, dan kunnen de positieve resultaten hiervan pas na een paar jaar in de prognose worden opgevoerd. De boodschap is duidelijk: wacht niet te lang meer met het inkopen en verwerken van FSC-hout. Begint het bedrijf net vruchten te plukken van de doorgevoerde MVO-activiteiten, dan kunnen de positieve effecten op kortere termijn al zichtbaar worden gemaakt.

De paper laat de waardebepaling vanuit twee gezichtsvelden zien: die van de verkoper, maar ook die van de koper. Voor de verkopende partij is het doel van de onderhandelingen een zo hoog mogelijke prijs voor de onderneming te krijgen. Dit betekent dat de nadruk zal liggen op de positieve effecten van de MVO- maatregelen. De verkoper zal dan zeker de volgende punten naar voren brengen:
+ Omdat Schipper al enige tijd met MVO bezig is, heeft het bedrijf een streepje voor op concurrenten om te profiteren van de toenemende vraag naar energiezuinige bouw die de komende jaren wordt verwacht. De verwachte omzet die hieruit gehaald kan worden, moet meegenomen worden in de verwachte geldstroom.

+ Ondanks dat er schaarste wordt verwacht op de arbeidsmarkt, heeft Schipper een positief imago waardoor hij minder moeite heeft personeel aan te trekken om de uitstroom van ervaren krachten te compenseren.

+ Veel technisch geschoold personeel gaat met pensioen, dus mocht de vraag toch achterblijven, dan is de omzetdaling makkelijk op te vangen.

+ Door de lage energiekosten van het bedrijf zal stijging van de energieprijzen minder op de kosten drukken dan bij concurrenten.
Voorbeelden van argumenten voor de kopende partij die belangstelling het MVO-beleid nog lang niet ver genoeg vindt gaan:

De kopende partij zal de andere kant van de medaille belichten:

+ Het personeelsbestand is verouderd en de komende jaren gaan veel mensen met pensioen, met de lage instroom is het de vraag of het duurzame HR-beleid voldoende compenseert voor de uitstroom van mensen.

+ Schipper heeft onvoldoende aandacht voor haar inkoopbeleid gehad de afgelopen jaren. Hierdoor is er een risico op reputatieschade, vooral nu NGO’s steeds meer aandacht hebben voor de MVO-issues in de keten. Een campagne rondom duurzaam hout heeft de bouwsector al onder de aandacht van het publiek gebracht. Dit is ook een risico voor Schipper.

Hoe dan ook, deze case van Aannemingsbedrijf Schipper BV maakt stap voor stap inzichtelijk welke rol MVO vanuit een bedrijfseconomisch perspectief betekent voor het bedrijf en hoe zich dit vertaald naar de bedrijfseconomische aspecten bij de bedrijfswaardebepaling. Hieruit blijkt dat als alle kansen en mogelijke risico’s en de wijze waarop een bedrijf hierop in kan spelen in kaart zijn gebracht, het de moeite waard is deze mee te nemen in de berekening van de bedrijfswaarde.

U kunt deze handleiding als PDF downloaden, zie de linkerkolom, onderaan.
 

Downloads

Meer info download je hier:

Waarde MVO-bedrijf (440 kb)