Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
02 april 2015

Kabinet: minder gas, meer duurzame warmte

Het kabinet gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse bedrijven en woningen minder door gas en meer door duurzame (rest) warmte worden verwarmd. P+ biedt de warmtevisie als PDF aan.

Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) vandaag aan de Tweede Kamer. Bijna 60 procent van alle energie die in Nederland wordt verbruikt, is voor de opwekking van warmte, zoals het stoken van de cv-ketel, douchen of afwassen. Maar ook voor de hoge temperaturen die nodig zijn voor productie in de industrie. In bijna heel Nederland wordt hiervoor nu gas gebruikt.

Minister Kamp wil het roer omgooien: “Veel van de nu opgewekte warmte gaat verloren en kan nuttiger worden ingezet. Dat kan bijvoorbeeld door restwarmte uit de industrie via een warmtenet aan te bieden aan huishoudens en bedrijven. Dit bespaart energie én levert tot 75 procent minder CO2-uitstoot op ten opzichte van een huishouden met een cv-installatie. De kansen die warmtetechnologie biedt voor de toekomst moeten we niet laten liggen”, aldus Kamp.

Om de verdere ontwikkeling van duurzame vormen van warmtelevering te bevorderen, gaat het kabinet de wet- en regelgeving voor warmtelevering hervormen. Zo wordt gewerkt aan een nieuw marktmodel voor onder andere warmtenetten, zodat de markt voor duurzame warmte meer gaat lijken op de markten voor elektriciteit en gas. Dit draagt bij aan de leveringszekerheid en zorgt voor een toekomstbestendige warmtevoorziening.

De komende tijd zal de overheid daarnaast meer ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van warmteprojecten. Zo heeft het kabinet onlangs 3,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een proefboring om warmte uit de diepe aarde te halen in het Westland. Deze warmte kan in potentie voor 80 procent in de Westlandse warmtevraag voorzien. Warmte uit de diepe aarde is daarnaast geschikt voor productieprocessen in sectoren als de glastuinbouw, textielindustrie, papierindustrie en voedingsmiddelenindustrie, waarbij hoge temperaturen nodig zijn.

“Dit is een goed moment om de warmtevoorziening te moderniseren en te verduurzamen, omdat in veel steden het gasnet aan renovatie of vervanging toe is. Ook bereiden we ons hiermee voor op een vermindering van de gaswinning en het in de toekomst anders inzetten van de Nederlandse gasvoorraden”, aldus Kamp.

Over welke vormen van warmtewinning gaat het en wat zijn de ambities?

Geothermie op grote diepte, meer dan 500 meter tot enkele kilometers diep.
2013: 1 PetaJoule
2023: 15 Petajoule

Bodemenergie ondiep, warmtekoudeopslag
2013: 3,2 PetaJoule
2023: 21 Petajoule

Buitenlucht in warmtepompen
2013: 3 PetaJoule
2023: 14 Petajoule

Zonnewarmte (Geen PV)
2013: 1,1 PetaJoule
2023; 6 Petajoule

Warmte uit afvalenergiecentrales
2013: 9 PetaJoule
2023: 11 PetaJoule

Houtketels bij bedrijven (ook BIO-WKK)
2013: 5,5 PetaJoule
2023: 34 PetaJoule

Groen gas
2013: 6,1 PetaJoule
2023: 18 PetaJoule

Voor elke ophoging van deze ambities zijn er knelpunten. Financiering is vaak een heikel punt. De overheidssteun moet daarom worden aangepast aan deze nieuwe doelstellingen, stelt Kamp.

 

P+ biedt de complete brief met de warmtevisie van het kabinet, zie linkerkolom, onderaan.

Downloads

Meer info download je hier:

Brief Kamp WARMTEVISIE (854 kb)