Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
27 januari 2012

Kamerlid wil lozen van warmte industrie inperken

 

Paulus Jansen van de SP wil via de warmtewet het lozen van warmte door de industrie gaan inperken. Het is eigenlijk heel raar dat het wemelt van kleinschalige initiatieven om bijvoorbeeld Groengas op te wekken, terwijl grote fabrieken bij het water staan om daar installaties te kunnen koelen.

Als slecht voorbeeld noemde Jansen de nieuwe biodieselfabriek van Neste Oil in de Europoort. Deze staat naast de raffinaderij van Q8. Die had genoeg restwarmte om de fabriek van Neste te voorzien, maar Neste koos voor een eigen aardgasinstallatie. In de haven van Antwerpen is het niet veel beter. Daar wordt nu 1.000 megawatt aan warmte van meer dan 890 graden weggegooid. Dat komt neer op een miljard m3 aardgas per jaar.

Kamerlid Jansen liet dit weten bij een symposium van de stichting Warmtenetwerk in Den Haag. Op deze bijeenkomst werd duidelijk dat er grote kansen zijn voor duurzame warmte. Wethouder Wilbert Willems presenteerde de dubbelslag van Breda om en met snoeihout en met biogas uit rioolslib warmte te leveren aan 2000-4000 woningen van corporaties en aan eigen gebouwen. De warmte wordt getransporteerd door Essent die ook zorgt voor reservecapaciteit.

Gijs de Man, voorzitter van de stichting Warmtenetwerk, deed een oproep aan de overheid om de ruimte voor gemeentelijk klimaatbeleid niet in te perken met een nieuw bouwbesluit. Kamerlid Paulus Jansen sloot hierbij aan. Hij wil via de warmtewet ook het lozen van warmte door de industrie inperken.

De Man liet in zijn presentatie zien dat groene warmte voor de overheid de meest economische route is om het doel van de EU van 14 procent duurzame energie in 2020 te bereiken. Omdat warmte en veel groter aandeel heeft in het eindverbruik van energie is het ook rekenkundig niet mogelijk om de afspraak met de EU te halen zonder duurzame warmte.

Warmtenetwerk doet er alles aan om duidelijk te maken dat Nederland niet bepaald behoefte heeft aan het opwekken van elektriciteit, maar dat de behoefte aan ‘Groene Warmte’ veel groter is. Op dit moment is Nederland druk bezig de resterende aardgasvoorraad om te zetten in het verwarmen van bedrijven en woningen. Tegelijkertijd moet de industrie af van warmte en doet dit vooral door te koelen. Ook al is het niet eenvoudig, het is beslist te moeite waard om deze tegenstrijdige situatie goed te gaan onderzoeken. Probleem is dat warmte niet zo makkelijk over lange afstanden naar woonwijken te transporteren is, tenzij er flinke kosten worden gemaakt. Ook is het de vraag of machines op een andere wijze gekoeld kunnen worden. De meeste kansen lijken de overal opduikende datacentra te zijn, die ook een enorme partij warmte kwijt moeten en anders dan de zware industrie wel dicht tegen de bewoonde wereld neergezet worden.

Website Energieprojecten

 

Downloads

Meer info download je hier:

Presentatie Warmtenetwerk 2012 (2145 kb)