Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
09 januari 2012

100 Miljoen meer voor waterprojecten wereldwijd

Het budget voor waterprogramma’s in ontwikkelingslanden stijgt van 156 miljoen euro in 2011 naar 254 miljoen euro in 2015. Dat maakte staatssecretaris Knapen vandaag bekend. P+ linkt naar zijn ‘Waterbrief’, waardoor Nederland koploper in de wereld moet blijven.

“Op veel plaatsen in de wereld vormen droogte, vervuiling en uitputting van watervoorraden een steeds groter obstakel voor ontwikkeling. Nederlanders zijn van oudsher koploper op dit terrein en de vraag naar die kennis neemt sterk toe”, aldus Knapen over zijn de beleidsbrief water die hij maandag tevens naar de Tweede Kamer stuurde.

Vorig jaar werd besloten ontwikkelingssamenwerking te concentreren op vier grote prioriteiten, te weten voedselzekerheid, water, seksuele en reproductieve gezondheid en veiligheid en rechtsorde. Vorig jaar werden eerste belangrijke stappen gezet op het gebied van voedselzekerheid. Na water is het nader invullen van de prioriteit seksuele en reproductieve gezondheid en rechten aan de beurt.

Het maandag gepresenteerde  nieuwe waterbeleid beperkt zich niet tot traditionele gebieden als drinkwater en sanitatie. “We willen ook de voedselzekerheid en –productie vergroten door effectief watergebruik in de landbouw en mensen veilig laten leven in delta’s en kustgebieden. Daar komen ecologie, economische groei en natuurgeweld samen en biedt Nederland de meeste meerwaarde”, zei Knapen.

Ontwikkelingssamenwerking kan volgens Knapen geen overheidsmonopolie zijn, zeker op het gebied van water. De overheid treedt op als makelaar. Een goed voorbeeld is de nieuwe faciliteit voor publiek-private partnerschappen: de komende vijf jaar komt 150 miljoen euro beschikbaar voor waterprojecten van allianties van bedrijven, kennisinstellingen en ontwikkelingsorganisaties.

Het budget voor waterprogramma’s in ontwikkelingslanden stijgt van 156 miljoen euro in 2011 naar 254 miljoen euro in 2015. Naast programma’s in ontwikkelingslanden wordt ook geïnvesteerd in verdere versterking van onze waterkennis. De staatssecretaris maakte tevens bekend dat hij waterkennisinstituut IRC de komende vijf jaar financieel blijft steunen. Aansluitend aan de bijeenkomst vertrok Knapen voor een werkbezoek aan Ghana en Benin om een aantal waterprojecten in de praktijk te bekijken.
 

Downloads

Meer info download je hier:

waterbrief ben knapen (279 kb)