Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Dopper
Dopper
27 mei 2014

Pas Groene Webshop op tijd aan

Ook alle groene webshops moeten nu snel nazien of hun website voldoet aan de nieuwe Richtlijn Consumentenrecht. Die treedt op 12 juni 2014 in werking.

Het is zowel voor verkopers als kopers heel verstandig deze Richtlijn te kennen. Als de afspraken niet goed beschreven staan, kunnen klanten zelfs een jaar lang hun gekochte spullen weer terugsturen.

De Richtlijn heeft betrekking op overeenkomsten op afstand tussen een professionele handelaar en een consument. Ook alle ‘prosumers’ die vanuit de huiskamer een webshop bestieren, zijn juridisch gezien ‘professioneel handelaar’. De nieuwe Richtlijn geldt niet alleen voor verkoop via een webshop, maar ook via postorder, telefoon of fax, die blijkbaar nog steeds bestaat.
Er zijn 4 belangrijke veranderingen.

1. Informatieverschaffing
Een paar belangrijke punten om na te lopen in de informatieverschaffing op de webshop:
+ de voornaamste kenmerken van de zaken of de diensten;
+ de identiteit van de handelaar, zoals de handelsnaam maar ook het adres, telefoonnummer,e-mailadres etc.;
+ de totale prijs van de zaken of diensten, met inbegrip van alle belastingen, en in voorkomend geval, alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn.
+ de kosten voor het gebruik van middelen voor communicatie op afstand voor het sluiten van de overeenkomst wanneer deze kosten op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend;
+ wijze en termijn van de betaling, levering, uitvoering en het klachtafhandelingsbeleid;
+ wanneer een recht van ontbinding van de overeenkomst bestaat;
+ de kosten van het terugzenden van goederen;
+ een herinnering aan de waarborg van wettelijke conformiteit;
+ voor zo ver van toepassing, het bestaan van relevante gedragscodes;
+ informatie over de duur van de overeenkomst;
+ de mogelijkheid van toegang tot buitengerechtelijke klachten- en geschilbeslechtingsprocedures.

2. Procedure bestellen en betalen
Een tweede verandering is het heel duidelijk weergeven van de procedure van bestelling en de betaalverplichting van de klant.
De verkoper richt zijn elektronische bestelproces zo in dat de consument pas een koop kan sluiten nadat hem of haar heel helder is gemaakt dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Op de website moet expliciet vermeld worden dat hiervoor gebruikt gemaakt kan worden van een (digitale) knop. Deze dient dan we aan de volgende eisen te voldoen: “Een knop of soortgelijke functie wordt daartoe op een goed leesbare wijze aangemerkt met een ondubbelzinnige formulering waaruit blijkt dat het plaatsen van de bestelling een betalingsverplichting jegens de handelaar inhoudt. De enkele zinsnede bestelling met betalingsverplichting wordt aangemerkt als een dergelijke ondubbelzinnige verklaring”.

3: Bedenktijd
In het huidige recht bestaat een bedenktijd van zeven werkdagen. In het wetsvoorstel kan de consument de overeenkomst, zonder opgave van reden, binnen 14 werkdagen ontbinden na ontvangst van het product.
Let op! Wanneer deze bedenktijd niet vermeld wordt, dan kan de consument de overeenkomt zonder opgave van reden, binnen 12 maanden ontbinden.Om dit te ondervangen kan de ondernemer de consument nog wel later informeren over de termijn van 14 werkdagen. Vanaf het moment dat de consument deze informatie ontvangt, gaat de termijn van 14 werkdagen lopen. Deze termijn begint te lopen op het moment dat de consument het product in bezit heeft. Voor het ontbinden dient de ondernemer een modelformulier aan te bieden.

4: Kosten gebruik betaalmiddel
De vergoeding voor het gebruik van een bepaalde betaalmethode, zoals Ideal of Paypal, bedraagt ten hoogste de kosten van het gebruik daarvan voor de verkoper. De ondernemer mag dus geen extra kosten in rekening brengen.

Groene webshop-eigenaren die zich onzeker voelen, kunnen de hulp van juridische professionals inroepen. Een van de partijen die kan helpen is 050Legal.