Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Meiny Prins, foto Chris de Bode
Meiny Prins, foto Chris de Bode
20 februari 2014

Meiny Prins: Duurzame wereldstad Holland

In de nieuwe P+ staat hoofdredacteur Jan Bom zijn plaats af aan Meiny Prins van Priva. Zij laat zien hoe de ‘dun bevolkte stad’ Holland de groeiende gigasteden van deze wereld leefbaar kan maken.

De directeur van Priva stond in 2009 al op de cover van P+, toen de crisis net was begonnen. Toen vroegen we ongerust aan haar: hoe komen wij hier ooit weer uit? Door te innoveren met duurzaamheid, legde ze ons vrolijk uit. Ze leidde ze ons rond in haar CO2-neutrale hoofdkantoor. Ze vertelde over de evolutie van haar familiebedrijf, van plantenkas in het Westland tot High Tech producent van procescomputers, met specialisaties als klimaat, water en energie.

Nu we in de tijd weer wat verder zijn en we zelfs durven te dromen over Holland als wereldleider op duurzaamheidsgebied, komt P+ terug met Prins.

Haar visie is totaal anders dan wat we meestal horen. De meeste dromers schrijven de wereld van vandaag af als kortzichtig, dom en fout georganiseerd. Meiny niet. Zij reist rond in China en geeft haar ogen goed de kost. Als een rasondernemer herformuleert ze bestaande Nederlandse kernkwaliteiten tot een beloftevolle verkoopdeal. Zij schetst ons land op dezelfde manier als Maarten Hajer van het PBL, die in dit nummer van P+ zegt: “Nederland is een dunbevolkte stad.”

Meiny: “Iedere dag verhuizen wereldwijd bijna 180.000 mensen van het platteland naar de grote stad. Op zoek naar werk, naar een bestaan, naar een goed leven. Over 15 jaar zal meer dan 60 procent van de wereldbevolking leven in enorme grootstedelijke gebieden. Deze steden hebben één ding gemeen: ze liggen allemaal in een delta. De aanwezigheid van water geeft van oudsher mogelijkheden voor handel, logistiek en voedselproductie.

“Waar zoveel mensen wonen zal ook steeds meer voedsel geproduceerd gaan worden. Niet alleen vanwege de 'monden' die gevoed moeten worden en de beschikbare arbeid, maar ook vanwege het kunnen hergebruiken van water en het creëren van nieuwe energiestromen. Afvalwaterstromen uit de stad zullen hergebruikt gaan worden voor het produceren van voedsel. Afval van voedselproductie zal worden vergist tot duurzame energie. Efficiënte energie- en waterstromen, duurzame voedselproductie, groene en schone stadsdelen, decentrale en korte ketens, maken van deze steden Duurzame Urban Delta's.

“En dan kijken we naar Nederland. Ook zo’n ‘wereldstad’ in de delta. Als we Nederland wat meer op afstand bekijken, zie je een aaneengesloten gebied van stedelijke bebouwing. Van Alkmaar tot voorbij Eindhoven. En als we dat beeld even vasthouden, dan is het Groene Hart in Nederland, het 'Central Park van New York' en is het Westland gewoon 'Urban Farming'.

“Nederland kan marktleider worden. Leverancier van Duurzame Urban Delta's. Nederland kan internationaal een statement maken. Samen een nieuw toekomstperspectief creëren voor ons land, als de 'groenste stad van de wereld'. Dan zijn we een voorbeeld voor alle grote metropolen.

“Stel dat we nu eens voor dit ene thema zouden kiezen. Een thema dat inspireert en ook de topsectoren echt verbindt. Dan gaan de topsector 'Chemie' samen met 'Energie' en 'Water' nieuwe vormen van recycling ontwikkelen en nieuwe biobrandstoffen. Dan gaan 'Chemie' met 'Tuinbouw' aan de slag met natuurlijke grondstoffen. Dan kan de sector 'Energie' samen met 'High Tech Systems' smart grids implementeren, werken aan warmtenetten en slimme energiebesparing in de bebouwde omgeving. Dan gaat de 'Creatieve Industrie' samen met 'Tuinbouw' en 'Water' allerlei nieuwe concepten ontwikkelen rondom Urban Farming, en nieuwe vormen van wonen en werken op het water bedenken. Dan specialiseren 'High Tech Systems' en 'Logistiek' zich in intelligente netwerken. Dan gaat de topsector 'Water' en 'Tuinbouw' afvalwater uit de stad hergebruiken voor nieuwe waardevolle toepassingen. Dan ontwikkelen 'Water' en 'Energie' schone binnenvaartschepen. Dan ontwikkelt de sector 'Logistiek' met 'High Tech Systems' unieke en duurzame transportsystemen. Dan gaan 'Life Sciences & Health' en 'High Tech Systems' voor het langer zelfstandig kunnen wonen van ouderen. Dan investeren 'Tuinbouw' en 'Life Sciences & Health' in preventieve gezondheidszorg door gezonde voeding en 'Tuinbouw' en 'Energie' in de kas als energiebron. Dan gaan 'Agro' en 'Tuinbouw' voor verduurzaming, gezondheid en smaak en ontwikkelt zij nieuwe, lokale ketens.

“Hier is Nederland goed in. Hierin zijn wij vandaag nog echt uniek. Hierin hebben we internationaal een positie. Hierin kunnen we excelleren. Alleen zo kunnen we internationaal een statement maken, excellent zijn op één thema: het creëren van een toekomstgericht en maatschappelijk verantwoord leven in een Sustainable Urban Delta.

Markleiderschap in de nichemarkten van vandaag betekent een sleutelpositie in de nieuwe en duurzame wereldeconomie van morgen.”

De complete droom van Meiny Prins, uitgesproken op de Nieuwsjaarsbijeenkomst van MVO Nederland, staat als PDF op deze website. Zie de linkerkolom, onderaan.
 

Downloads

Meer info download je hier:

De Droom van Meiny Prins (PDF) (72 kb)
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier