Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Jan Jonker
Jan Jonker
17 mei 2018

Jonker presenteert gratis werkboek circulair organiseren

Hoogleraar Jan Jonker heeft vandaag het ‘Werkboek voor het ontwikkelen van een circulair businessmodel’ gepresenteerd. Met dit gratis werkboek kunnen organisaties concreet aan de slag met het vormgeven van hun eigen circulaire businessmodel. P+ presenteert een aantal tips en basics uit dit boek voor ‘Nieuwe Pioniers’ in de P+ Special van deze week.

Het werkboek is vanaf 19 mei online beschikbaar. Gratis. Hier alvast de basics van circulaire businessmodellen. Een eerste routekaart voor 'Nieuwe Pioniers.'

Als Jan Jonker het veld overziet, kan hij niet anders constateren dan dat circulair ondernemen nog steeds iets is van mensen met pioniersgeest. Mensen die nummer 1 willen zijn. Voor Jonker staat pionieren voor “Prutsen. Uitproberen. Gaan waar mensen nog niet eerder gegaan zijn. Uitvinden, met elkaar. Hoe kan het anders? Al doende leren. Pionieren heeft iets van ontdekken, verbaasd worden. Iets van onverwachte vergezichten en onontdekte mogelijkheden. Pionieren is de basis voor ondernemerschap. Duurzaamheid, circulariteit en inclusiviteit hebben we die ‘esprit’, die mentaliteit, die attitude dringend en dramatisch nodig. No Time to Waste!De transitie is hier en nu.” 

Het werkboek is geschreven onder leiding van Prof. dr. Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Op basis van onderzoek heeft hij een model ontwikkeld dat de basis vormt voor businessmodellen in de circulaire economie. Het model bestaat uit zeven bouwstenen. De bouwstenen en een concreet stappenplan staan uitgebreid beschreven in het werkboek. Infographics van bedrijven die al een circulair businessmodel hebben ontwikkeld bieden lezers kennis en inspiratie. 

+ 1 Repareren: onderhouden en hergebruiken van al bestaande producten met al dan niet een beperkte modificatie en mogelijk upgrade, dit alles met het oog op levensduurverlenging.

+ 2 Refurbishen: upgraden en updaten van producten en productonderdelen met het oog op een second-life en ze daarna ‘als nieuw’ weer in de markt te zetten.

+3 Herfabriceren: van het gehele product of hergebruik van onderdelen van een product op basis van ‘tweedehands’ grondstoffen en onderdelen.

+ 4 Herbestemmen: producten, onderdelen daarvan of mogelijk de grondstoffen gebruiken in een andere toepassing.

+ 5 Recyclen: herwinnen van grondstoffen en materialen met het oog op hergebruik, liefst hoogwaardig waardoor zij weer ‘als nieuw’ zijn.

+ 6 Conversie: omzetten van grondstoffen en van afval naar nieuwe materialen en grondstoffen.

+ 7 Substitutie: streven naar het vervangen van grondstoffen voor duurzame c.q. bio-based grondstoffen.

Lees meer over deze basis in de P+ Special ‘Nieuwe Pioniers’.

Hier is het gratis werkboek te bestellen.

 

Downloads

Meer info download je hier:

Jan Jonker: P+ SPECIAL Nieuwe Pioniers (PDF) (1825 kb)