Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
26 april 2018

Pleidooi wettelijke status sociale ondernemingen

Sociale ondernemingen hebben er deze week bij de Tweede Kamer op aangedrongen om alsnog een aparte wettelijke status in te voeren. Dat zou helpen bij het winnen van aanbestedingen, nu is gebleken dat gemeenten zoveel moeite hebben om deze bedrijven opdrachten te gunnen. P+ brengt hierover in een P+ Special verslag uit.

De regering zou sociale ondernemers ook moeten helpen om instrumenten te ontwikkelen om hun impact op de maatschappij te bewijzen. Dat was de boodschap van stakeholders die tijdens een ‘rondetafel sociaal ondernemerschap’ gehoord werden door de vaste commissie voor Economomische Zaken en Klimaat.

Er is onnodig tijd verloren, zo lieten sociale ondernemers, vertegenwoordigers van overheden en financiers aan de Tweede Kamer weten. Het is aan de sociale ondernemingen zelf te danken dat Nederland niet langer meer te boek staat als ‘the black hole of Europe’. Alle omringende landen ondersteunen sociale ondernemingen inmiddels met een wettelijke status, die erkent dat deze bijzondere ondernemingsvorm weliswaar winst wil maken, maar baten weer investeert in mensen of maatschappelijke activiteiten.

Social Enterprise NL bepleitte ook het creëren van een eigen juridische positie, na een eerder afwijzend advies van de SER. “Het ontbreken daarvan belemmert de verdere ontwikkeling en publiek-private samenwerking. Creëer een passende juridische vorm die gebruikt kan worden in combinatie met bestaande rechtsvormen”, aldus Hillen, daarmee doelend op de Stichting en de BV. “De overheid kan deze juridische vorm benutten op een veelheid van beleidsterreinen door zaken te doen met de bedrijven die deze vorm kiezen.” In het overleg wezen ook andere sprekers op de hoon die Nederland op Europese bijeenkomsten ten deel valt, als dit mankeren ter sprake komt. Vooral de Scandinavische rechtsmodellen zouden voor Nederland een goed voorbeeld kunnen zijn.

Reineke Schermer van stichting DOEN gaf de volksvertegenwoordiging precies dezelfde aanbeveling mee: “Zorg als Rijksoverheid voor een passende juridische status voor sociale ondernemingen, die het onder meer makkelijk maakt om mee te doen aan gemeenschappelijke aanbestedingstrajecten.” Stichting DOEN ondersteunt jaarlijks zo’n 100 sociale ondernemingen, waar volgens Schermer iets meer dan de helft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben.

Ook hier kan een aparte juridische status bij helpen, volgens Schermer. “Het is aan te bevelen om de eisen die gesteld worden aan de (hoofd) aanbesteder nog eens kritisch onder de loep te nemen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt in eerste plaats bij gemeenten, maar de Rijksoverheid kan hier een rol in spelen door bijvoorbeeld een passende juridische status voor sociale ondernemingen te ontwikkelen, die onder andere het meedoen in dergelijke aanbestedingstrajecten kan vereenvoudigen.”

Download P+ Special met daarin link naar de position papers van de genodigden aan de rondetafel over sociale ondernemingen.