Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Eric Wiebes
Eric Wiebes
25 februari 2018

Klimaatakkoord geeft CO2-doelen op

Begin maar met de door MVO Nederland voorgestelde 'zonneboekhouding'. Minister Eric Wiebes heeft namens het kabinet bekend gemaakt wat de CO2-reductiedoelen zijn voor het jaar 2030.  De gebouwde omgeving moet 7 Megaton uitstoot minderen. De electriciteitssector maar liefst 20 Mton, in belangrijke mate door de kolencentrales te sluiten. De mobiliteitssector 7 Mton. De landbouw 3,5 Mton. En de industrie ook nog eens 22 Mton.

P+ geeft de brief van Wiebes aan de Tweede Kamer als PDF.

Al in de eerste zin van zijn schrijven geeft Wiebes van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ambities van het kabinet aan. “Het kabinet heeft in het Regeerakkoord een Klimaatakkoord aangekondigd om de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent te beperken in 2030.” De voorgeschreven Megatonnen aan besparing zijn daarvan een praktische uitwerking.

Volgens Wiebes is er in de samenleving draagvlak voor de uitgangspunten. “De afgelopen weken heb ik vertegenwoordigers van vele organisaties en bedrijven gesproken over hun voorgenomen inzet en inbreng in het Klimaatakkoord. Die waren, elk op hun eigen manier, enthousiast en kwamen bijna allemaal met concrete, vaak vergaande ideeën en plannen. Niet alleen over wat ánderen óóit moeten doen, maar ook over wat zij zelf al meteen kunnen doen. De tafel lag soms al na een kwartier vol stroomschema’s en optellingen van tonnen CO2.”

Dat klopt ook met reacties na het versturen van de brief. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) “vindt de brief een krachtige basis om een klimaatakkoord uit te werken dat zorgt voor een historische CO2-reductie. De bulk van de gewenste tonnen CO2-reductie zal komen van de uitrol van bestaande technieken. Wiebes noemt hierbij terecht hernieuwbare energie, energie-efficiency en elektrisch vervoer. Bijvoorbeeld aardgasvrije wijken en opslag en conversie van energie staan terecht genoemd als belangrijke onderwerpen voor pilots en demonstratieprojecten.” De NVDE vertegenwoordigt meer dan duizend bedrijven die Nederland in één generatie klimaatneutraal willen maken en heeft veel zin om aan de slag te gaan.

Wiebes gaat in zijn brief ook in op de vraag: Wie gaat dat betalen? “Daarover moet vanaf het begin duidelijkheid bestaan. ‘De overheid’, die uit vrijwel niets anders gefinancierd wordt dan het door onszelf opgebrachte belastinggeld, gaat dit niet allemaal betalen. De overheid kan onrendabele toppen in de opwekking van hernieuwbare energie verzachten, en het kabinet wil die mogelijkheden verbreden, de overheid heeft in deze regeerperiode aanvullende budgetten voor projecten die de uitstoot van broeikasgassen op termijn efficiënt kunnen verminderen en de overheid ondersteunt onderzoek en ontwikkeling van klimaatvriendelijke technologie. Daarmee heeft de overheid een aanjagende rol, maar tezamen zijn deze fondsen ontoereikend om het hele klimaatvraagstuk financieel te collectiviseren. Dat is ook niet wenselijk. Innovatieve uitvinders, grote uitstoters, agrarische ondernemers, vervoerders, netwerkbedrijven, projectontwikkelaars, woningcorporaties, particuliere woningeigenaren, u en ik zijn uiteindelijk in de positie om zelf - maar nooit alleen - te bepalen hoe ieder zijn deel van de uitdaging aangaat.”

Interessant in zijn brief is ook dat hij schrijft dat er een introductie van de minimum CO2-prijs aan zit te komen voor de elektriciteitssector. Dat is een heel snel antwoord op de waarschuwing van Michel Schuurman van MVO Nederland in P+ om alvast ‘een zonneboekhouding’ in te voeren, om bij nieuwe investeringen te kijken welke installatie het gunstigste uitpakt wanneer er een CO2-beprijzing komt.

De brief van Wiebes (PDF).

 

Downloads

Meer info download je hier:

PDF Kabinetsinzet Klimaatakkoord (290 kb)