Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Aan de voet van een windmolen van de Windvogel
Aan de voet van een windmolen van de Windvogel
13 december 2013

ADV: Mede-eigenaar Windvogel molens

Steeds meer burgers willen zelfvoorzienend en duurzaam zijn wat betreft hun energie. De Windvogel biedt burgers de kans om mede-eigenaar van onze windmolens te worden en met korting zonnepanelen aan te schaffen.

De Windvogel is een landelijke coöperatieve vereniging  van burgers die streeft naar een duurzame energievoorziening met windenergie als prioriteit. De coöperatie bezit zes windturbines die mogelijk gemaakt zijn door leningen die de leden verstrekken. De Windvogel telt momenteel meer dan 3000 leden, oftewel mede-eigenaren. Maandelijks komen er tientallen leden bij die ook meer windmolens in Nederland willen. De leden kunnen hun “eigen” windstroom betrekken door zich aan te melden voor zelfvoorziening. 

Windenergie als prioriteit

Met alleen zonne-energie en waterkracht gaan we onze energiedoelstellingen niet halen en blijven we afhankelijk van olie en kolen. Daarom zet De Windvogel sterk in op windenergie op land. In de ruim 20 jaar dat we bestaan hebben we al zes windmolens kunnen bouwen of aankopen. Deze windmolens wekken gezamenlijk jaarlijks zo´n 8.800 MWh op. Dat is de stroom voor ongeveer 2500 huishoudens. Daar zijn we heel trots op, maar we willen dat er nog meer windmolens in het bezit van burgers komen. Dit heeft als voordeel dat er geen opbrengsten verloren gaan naar bedrijven of naar de overheid. Al het geld blijft in het bezit van de vereniging en dus haar leden waardoor deze nieuwe duurzame energie projecten kunnen realiseren.

Onze molens

Onze zes molens hebben allemaal prachtige namen gekregen: De Amstelvogel, de Elzevogel, de Appelvogel, de Gouwevogel, de Windvogel en de Volhouder. Onze Amstelvogel is de grootse turbine. Het is een Enercon E70 met een ashoogte van 85 meter. Hij produceert jaarlijks circa 4000 MWh en staat bij Ouderkerk aan de Amstel. Ook hebben wij kleinere molens in ons bezit, variërend van 30 tot 55 meter hoog en met opbrengsten vanaf 50 Mwh per jaar. Kijk hier voor een overzicht van al onze molens.

Je eigen windstroom

De leden van De Windvogel kunnen de stroom van hun windmolens thuis verbruiken. Ieder lid kan zich aanmelden voor windstroom van De Windvogel. Van deze stroom is het 100% zeker dat het door onze eigen molens opgewekt is. Wij maken daarvoor momenteel gebruik van energiebedrijf Anode.

Onze leden hebben afgesproken om het normale tarief te betalen. De energiebelasting wordt zoals normaal door het energiebedrijf afgedragen. De Windvogel heeft echter bezwaar ingediend tegen deze afdracht. Wij zijn van mening dat er geen energiebelasting betaald hoeft te worden over de door onze eigen molens opgewekte stroom en daar maken we ons dan ook hard voor.

De beste molens

We geven er de voorkeur aan om nieuwe molens te plaatsen boven het overnemen van een bestaande turbine. Bij aankoop van nieuwe windmolens kiezen we voor de wat duurdere maar ook de wat betere molens met de beste prestaties die op de markt verkrijgbaar zijn. Dit zijn meestal molens van fabrikant Enercon. Zo zit er geen Neodymium in onze zelf geplaatste Enercon molens verwerkt. De winning van neomydymium is op dit moment nogal milieu onvriendelijk, zie hier. 

Kortingsactie zonnepanelen

Heb je altijd al zonnepanelen op je dak willen hebben maar is het er nog niet van gekomen? Dan is dit je kans. Word lid van De Windvogel en ontvang een korting van maar liefst 12% op de aanschaf van nieuwe zonnepanelen bij Metdezon. Tevens wordt er 3% van het aankoopbedrag omgezet in een lening bij De Windvogel. Deze lening wordt gebruikt om nieuwe duurzame energie projecten te realiseren. Jaarlijks ontvang je rente op deze lening. Met deze actie stimuleert De Windvogel ook de particuliere opwekking van zonne-energie.

Lid worden en geld lenen

Iedereen kan lid worden van De Windvogel. Dat kost eenmalig €50. Als je lid bent, ben je mede-eigenaar van de windturbines. Je hebt dan inspraak in het beleid van de coöperatie door middel van de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Op die vergadering worden de belangrijkste nieuwe molenprojecten besproken en de jaarlijkse rente op de door leden verstrekte leningen vastgesteld. Het afgelopen jaar (2013) was de rente 5%. 

Bovenop het lidmaatschap kun je ook geld lenen aan De Windvogel. Iedereen is bij De Windvogel vrij om zelf te beslissen hoeveel geld hij of zij aan De Windvogel wil lenen. Er is dus geen sprake van aandelen of obligaties. De leningen zijn na 15 jaar weer opvraagbaar.

Landelijke vereniging met een visie

De Windvogel onderscheidt zich van andere duurzame energie coöperaties door de landelijke doelstellingen, de idealistische ambities en de lobby voor energiebelastingvrije zelfvoorziening. Wij bouwen windmolens in het hele land, op alle plekken waar dat mogelijk is. Daarnaast wil de Windvogel dat er geen energiebelasting voor zelfvoorziening betaald hoeft te worden en voert daar een sterke lobby voor. Vanaf 1 januari is het al mogelijk om onze collectief opgewekte stroom te gebruiken met een belastingkorting van 7,5 cent, mits binnen je eigen postcode gebied opgewekt. Maar wat nu als jouw windmolens verderop staan? Dan gaat deze korting niet door. De Windvogel zet zich in om ook deze korting op zelf opgewekte stroom geregeld te krijgen.

Helpt u ook mee?

Voor meer informatie, de zonnepanelen actie of om lid te worden van De Windvogel kunt u terecht op de website