Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Advertentie voor Women on Wings
Advertentie voor Women on Wings
02 september 2016

Dubbelprijs NRC voor Women on Wings

Een dubbele advertentiepagina ter waarde van 65.000 euro in de NRC-media. Dat is de prijs die Women on Wings ontvangt als een van de winnaars van de NRC Charity Awards.

Maria van der Heijden, mede-oprichter van Women on Wings en nu de nieuwe directeur van MVO Nederland, nam de prijs stralend in ontvangst.

Haar bijdrage: kunststudenten van de Willem de Kooningacademie inspireren om haar sociale onderneming in een treffende campagne om te zetten. Niet minder dan 225 goede doelen stuurden een motivatie in, op basis waarvan 23 ‘charities’ werden geselecteerd.

Studente Isabelle Griffioen dook een zaak met naaigarnituren in, om duidelijk te maken dat Women on Wings zich richt op vrouwen in India diede touwtjes in eigen handen nemen en hun eigen werkgelegenheid creëren. Dit door onder andere ambachtelijke naaiateliers op te richten en zo in hun eigen onderhoud te voorzien. Vanuit Nederland vraagt Women on Wings niet zozeer om geld, maar om expertise om dit initiatief dat al 200 duizend banen voor vrouwen opleverde nog verder uit te bouwen. Doel in de periode 2016-2017 is om alweer 30 duizend banen te creëren, met als einddoel 1 miljoen jobs.

De kunststudente wist de ambachtelijke insteek van Women on Wings goed te treffen, maar ook de vraag die de organisatie bij aan Nederlandse experts neerlegt. Deze twee werelden worden op twee kaartjes met elkaar verbonden.

De vakjury koos het Centrum Internationale Kinderontvoering en Microkrediet voor Moeders ook tot winnaar. De Publieksprijs ging naar de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Ook zij krijgen een gratis dubbele advertentiepagina in NRC Handelsblad en NRC Next.

Beeld van Women on Wings door Isabelle Griffioen