Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Zaandam, foto P+ People Planet Profit
Zaandam, foto P+ People Planet Profit
03 september 2015

Zaanse formule winstgevend duurzaam inkopen

Zaanstad heeft een bijzondere formule bedacht voor duurzaam inkopen. Vanaf nu is het verplicht om duurzame gemeentelijke investeringen te doen als deze zichzelf terugverdienen binnen maximaal vijftien jaar.

Het idee is zo goed, dat we vanaf nu over de 'Zaanstad formule' spreken.

Deze formule dwingt de overheid namelijk rare eigen regelgeving op te ruimen, om winst te kunnen maken op duurzaam bezit. En zoals elke eigenaar van zonnepanelen weet: zo'n investering heb je er binnen zeven tot acht jaar uit. Dat erkent nu ook het college van B&W van Zaanstad. Daarom worden er maar liefst 2.700 zonnepanelen aangelegd op gemeentelijk vastgoed, zo is het plan.

De gemeente onderzoekt de komende maanden waar het haalbaar is om zonnepanelen aan te brengen, zonder dat dit leidt tot hogere kosten. In totaal gaat het om een investering van ongeveer 1 miljoen euro. De uitkomsten van het onderzoek zijn naar verwachting eind dit jaar bekend. Bij een op termijn positief resultaat, kan in 2016 tot plaatsing worden overgegaan.

De Zaanse formule is begonnen met een erkenning. Er zit verschil zit tussen duurzame doelen op papier opschrijven en duurzame doelen bereiken. Het is net als de beroemde regel van de schrijver Elschot: ‘Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren’. In het geval van Zaanstad kwamen energiezuinige én voordelige investeringen niet van de grond als gevolg van bestaande investeringsregels en verrekenafspraken.

Zo kan het gebeuren dat financiële voordelen van duurzame investeringen niet aan de gemeenschap ten goede komen. In Zaandam speelde het geval van het aanbrengen van een energiezuinige ketel bij een zwembad, waar het beheer bij het zwembad zelf is ondergebracht. De gemeente moest een extra investering doen, maar het zwembad profiteert van de lagere energiekosten. “Dat compliceert de besluitvorming over dergelijke investeringen”, stelt de gemeente.

Wethouder ‘Duurzaamheid’ Dick Emmer wil toch van de droom een daad maken: “De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om in 2020 klimaatneutraal te zijn. Deze doelstelling wordt alleen gehaald als de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft en investeert in duurzaamheidsmaatregelen. Onze ervaringen zijn ongetwijfeld ook interessant voor andere organisaties en bedrijven.”

Wethouder Emmer: “Wij ondersteunen regelmatig collectieve acties die bewoners stimuleren om zonnepanelen aan te schaffen. Deze acties zijn altijd een groot succes in Zaanstad. Ook bedrijven konden vorig jaar subsidie krijgen voor de aanleg van zonnepanelen. Ik hoop op een positieve uitkomst van het onderzoek, zodat we spoedig tot plaatsing kunnen overgaan.”

Eerder experimenteerde Zaanstad al met inkopen van duurzame energie. Toen stonden er tegenover de inkoop maatregelen die tot een besparing op gebruik moesten leiden. Nieuwe wethouder, nieuw beleid. Inmiddels wil de gemeente dus zelf energie gaan opwekken.

Meer over eerdere maatregelen Zaandam