Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Zonnedak onder Atomium Brussel
Zonnedak onder Atomium Brussel
10 maart 2015

Onder Atomium Brussel: 8.557 zonnepanelen

Klim op het Atomium in Brussel en kijk naar beneden.  Probeer niet te tellen, maar geloof dat dit cijfer correct is: 8.557 zonnepanelen bij elkaar.

Het Atomium liet in 1958 de toekomst van de wereld zien, zoals toen werd gedacht dat de toekomst zou zijn. Het groothandelsgebouw onder het Atomium toont nu een beeld van hoe Nederland er uit zou moeten zien in 2020.

Handelsland Nederland is een groothandelsland, dat vol staat met pakhuizen met enorme platte daken. Dat het voorbeeld van Trade Mart Brussels hier niet rond zoemt, mag een schande heten. Die zonnepanelen liggen er al een tijdje. Niet een paar weken, maar ze produceren al sinds 8 juli 2013. Over een paar maanden dus al weer twee jaar.

En dat was dus alweer lang nadat wij met de technische beheerder van de bloemenveiling Aalsmeer spraken over de mogelijkheden om ook op dat enorme dak iets dergelijks te realiseren. Wat wij onthielden van dat gesprek:

+ In een coöperatieve vereniging als een veiling beslissen de telers en die zijn nog niet allemaal zo ver.
+ Een dak kent een roulatiesysteem van onderhoud, waarbij om de zoveel jaar het bitumen van een deel van het dak vervangen moet worden en dat zou een eerste kans zijn.

Sindsdien niets meer over deze goede voornemens gehoord.

Uit andere bronnen begrepen we dat de reguliere stroom voor bedrijven in Nederland zo goedkoop is, dat de investering in zonnepanelen niet uit kan. Zelfs niet met de voordelen van schaalgrootte. Daarom: subsidies.

Om die reden mag je je verwonderen over de ondernemersdurf in België. Zo rooskleurig staan de zaken er daar immers niet voor, bij deze Trade Mart Brussels. In hetzelfde jaar waarop het zonnedak opende, meldde de eigenaar van dit handelscentrum voor mode en interieur dat er een totaalinvestering van 7,5 miljoen moest worden aangewend voor modernisering. Het gigantische centrum van 200 duizend vierkante meter staat voor een kwart leeg. Toch besloten AG Real Estate en Crow Holding vooruit te denken en plannen te maken voor een inpandige modevakschool van 5000 vierkante meter, om het centrum aantrekkelijker te maken. Plus zonnedak.

De duizenden PV-panelen produceren 15 procent van de benodigde energie, in totaal bijna 2 miljoen kWh, wat omgerekend weer gelijk staat aan het energiegebruik van 555 Belgische huishoudens. Dankzij het project wordt de CO2-uitstoot met 680 ton per jaar verminderd.

Het kostenplaatje van de nieuwe zonne-installaties bedraagt 2,5 miljoen euro, een investering waar Trade Mart Brussels en Perpetum Energy samen voor tekenen. Meer dan 70 personen hebben gedurende 5 weken aan dit project gewerkt. De installatie werd gekeurd op 3 juli 2013 en opgestart op 8 juli.

TECHNISCHE GEGEVENS
+ 2.161 kWp geïnstalleerd vermogen.
+ Productie 1.942.888 kWh/jaar equivalent aan het jaarverbruik van 555 gezinnen
+ 8.557 zonnepanelen BYD
+ 1.660 kVA aansluitvermogen
+ 56 omvormers power-one TRIO 27.6 TL
+ CO2 reductie equivalent aan 68 ha bos =de oppervlakte van 78 voetbalvelden

Perpetum realiseerde inmiddels meer zonnedaken in België, ook al zijn deze iets kleiner

Op bezoek bij het Atomium, dat 's avonds wordt verlicht door 2970 LED-lampjes.

Met dank aan Oscar Waalboer en Remco Jan Woldhuis, die ons op Facebook op dit gigantische zonnedak attendeerden.