Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Oneplanetcrowd Frankrijk
Oneplanetcrowd Frankrijk
13 april 2017

Nederlanders financieren zonnepark Route du Soleil

Je kunt via de Route du Soleil naar het zuiden van Frankrijk rijden. Maar je kunt er ook een zonnepark financieren. Dat deden Nederlanders voor een bedrag van 120 duizend in een unieke, grensoverschrijdende crowdfundingsactie van Oneplanetcrowd.

Het maximumbedrag van 120 duizend euro wordt vandaag bereikt, pal voor Goede Vrijdag. De ruim 100 Nederlandse investeerders ontvangen drie jaar lang 5 procent rente.

Misschien is het niemand opgevallen, maar tot voor kort waren crwodfundingscampagnes puur nationaal. Nederlanders investeerden in Nederlandse projecten, Fransen in Franse. Om die reden in Oneplanetcrowd wel een beetje trots op deze ‘grensoverschrijdende’ mijlpaal, die samen met het Franse crowdfundingsplatform Lumo werd opgezet.

Het gaat feitelijk om een herfinanciering van een al bestaand zonnepark Torreiles, waardoor middelen vrijkomen om uit te breiden. Het park, dat bestaat uit landbouwkassen overdekt met zonnepanelen, ligt in de buurt van Perpignan in zuidwest Frankrijk, waar de zon heftig is.

De gedachte achter deze unieke internationale samenwerking? Oneplanetcrowd meldt: “Er is nog steeds een groot gat tussen vraag en aanbod van financiering voor de energietransitie. Om echte groei te realiseren is een grotere betrokkenheid van alle Europese burgers nodig. Tegelijkertijd zet de groei van crowdfunding als een alternatieve financieringsvorm door. Echter, voor een platform is het lastig om projecten in andere EU-landen te promoten, omdat er een aparte vergunning van de financiële autoriteit in elk land nodig is. Het harmoniseren van de regulering binnen de EU zou het gemakkelijker maken voor burgers om over de grens te investeren. Dit proces kost echter veel tijd.”

De twee platformen kennen elkaar als lid van de organisatie CrowdFundRes. Dit door de EU gefinancierde project heeft als doel om crowdfunding als financieringsvorm van duurzame energieprojecten in Europa te mogelijk te maken. Lumo is in Frankrijk een pionier in het bieden van crowdfunding voor duurzame energie installaties door de aankoop van obligaties. Lumo heeft 2,7 miljoen euro aan spaartegoed opgehaald voor duurzame energie. Dit draagt bij aan projecten die samen 193 miljoen kWh groene energie per jaar zullen produceren. Dit staat gelijk aan het energieverbruik van 71 duizend huishoudens.

Op het moment van publiceren van dit bericht is het eindbedrag van 120 duizend euro bereikt, op een piepklein gaatje van 400 euro na.

Hier de crowdfundingsactie van Oneplanetcrowd