Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst

Best Practices voor een duurzame toekomst

Van PPP tot SDG

P+ onderzoekt als journalistiek platform sinds 2002 de nieuwste ontwikkelingen op duurzaam gebied. Het presenteren van Best Practices voor een duurzame toekomst. Dat is in de kern wat P+ succesvol onderscheidt van andere media, al sinds 20 jaar.

De eerste jaren van People Planet Profit

P+ gaf vele jaren inhoud aan de ‘Triple Bottom Line for the 21ste Century: People Planet Profit. Het was de Brit John Elkington die deze 3 P’s een kwart eeuw geleden lanceerde. Het bleek een perfect framework te zijn om het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van de grond te tillen. Door deze drie elementen te combineren konden bedrijven impact maken met hun sociale, milieutechnische en financieel-economische inspanningen. P+ speelde als medium in deze ontwikkeling een sleutelrol, in samenwerking met de eerste founders en latere partners van het mediaplatform.

Van Profit naar Purpose

Met de formule van de ‘3 P’s’ is altijd gespeeld. Lezers van P+ suggereerden al snel dat er nog veel meer P’s bij moesten komen, zoals de 'P van Pleasure'. Meer fundamenteel was de insteek van niet-commerciële organisaties als overheden, onderwijsinstellingen en internationale organisaties, die de 'P van Profit' liever omwisselden voor de ' P van Prosperity'; welvaart in plaats van financiële winst. Nog recenter is er ook voor Prosperity een nieuwe ‘concurrent’ bij gekomen: de 'P van Purpose'. Dit is waar ondernemers voor kiezen voor wie maatschappelijk verantwoord ondernemen lang niet ver genoeg gaat. Zij stellen de hele ondernemingsmissie in dienst van een maatschappelijk doel.

Van PPP tot SDG

De Verenigde Naties vulden deze maatschappelijke doelen in 2015 heel praktisch in met de wereldwijde lancering van de Sustainable Development Goals. Met 17 Goals kregen ondernemingen focus. Zij kunnen voortaan hun bedrijfsactiviteiten richten op duurzame toepassingen, bij voorkeur combinaties daarvan. De sociale ‘People’ elementen kregen nu doelen als onderwijs, gezondheid en inclusiviteit. De ‘Planet’ elementen kregen doelen als bestrijding van klimaatverandering, schoon water en de beschikbaarheid van duurzame energie. 

De cirkel is rond

De laatste SDG-goal (17) van de VN is die van partnerschappen. Dat maakt de cirkel rond. Vanaf de start is P+ altijd een uniek mediaplatform geweest waar bedrijven en organisaties hun kennis en ervaringen met de rest van de wereld deelden. De laatste jaren is het presenteren van de Best Practices op het gebied van de Sustainable Development Goals van onze partners steeds centraler komen te staan.

Een zusterwebsite over biodiversiteit

Vooral SDG15 wordt als ‘moeilijk’ gezien: leven op land. In dit doel staat behoud en herstel van de biodiversiteit op aarde centraal. De redactie van P+ heeft al jaren een speciale interesse in dit thema, dat nauw verbonden is met de opwarming van de aarde. Het is zo belangrijk om de Best Practices op dit gebied te presenteren, dat een aparte ‘zusterwebsite’ van P+ is gelanceerd. Deze is te vinden is onder de URL's bio-diversity.nl en  SDG15.com

Contact voor partnerschappen

Hoofdredacteur / uitgever Jan Bom
T +31(0)294-255719
M +31(0)6-27153000
E editor@p-plus.nl

Wil je ook onze prachtige boeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier