Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Tineke Lambooy Nyenrode
Tineke Lambooy Nyenrode
16 mei 2021

Waarom keuze voor naam 'BV Maatschappelijk'?

Als hoogleraar Corporate Law aan Nyenrode adviseerde Tineke Lambooy mee over een wettelijke regeling voor sociale ondernemingen. In de aankondiging van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) kwam deze nieuwe rechtspersoon BVm te heten, kort voor ‘Besloten Vennootschap maatschappelijk’. 

Waarom niet BVs, als verwijzing naar het sociale karakter van de start-ups die veelal werk verschaffen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Lambooy: “Dat vonden we toch te beperkt, omdat je daarmee social enterprises uitsluit die zich richten op bijvoorbeeld herstel van natuurwaarden, het bevorderen van de circulaire economie, vrije pers en naleving van mensenrechten. Daarom de meer overkoepelende term ‘maatschappelijk’, waar zowel sociale als meer op natuur en milieu gerichte bedrijven ook onder kunnen vallen.”

Een ander bijzonder kenmerk is de keuze om niet voor een volledig nieuwe rechtspersoon te kiezen. Lambooy: Het leek ons praktischer om bij een bestaande juridische structuur aan te sluiten, de BV. Bedrijven en organisaties die hiervoor mogelijk in aanmerking gaan komen, kenmerken zich door een statutair vastgelegde maatschappelijke missie. Er komt een aparte wet waarin criteria worden vastgelegd waaraan de onderneming moet voldoen om zich in te schrijven in het Handelsregister als maatschappelijke BV. Bedrijven kunnen de invulling van genoemde criteria bij de notaris in hun statuten laten vastleggen.”

Naast het invoeren van deze juridische vorm wordt de dienstverlening door de overheid aan maatschappelijke ondernemers verbeterd. Zo zullen ze begeleid worden met vragen over wet- en regelgeving en wordt een werkgroep ‘maatschappelijk ondernemerschap’ ingesteld waarbij kennisdeling op het gebied van maatschappelijk ondernemerschap tussen overheden wordt gestimuleerd.

Daarnaast vindt het kabinet het belangrijk dat de overheid zelf ook maatschappelijke ondernemingen betrekt in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid. Er zal daarom worden onderzocht hoe meer aandacht uit kan gaan naar maatschappelijke ondernemingen en voorbehouden opdrachten met behoud van het gelijke speelveld. 

Na een door het ministerie georganiseerde consultatieronde onder belangstellenden werkt het ministerie nu de nieuwe rechtspersoon voor maatschappelijke ondernemingen verder uit.

Het allereerste onderzoek naar een wettelijke status voor sociale bedrijven stond in 2013 in P+.

Dit artikel is al kader opgenomen in de P+ Special met een interview met Tineke Lambooy over Rechten voor de Natuur.