Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Circularity Gap
Circularity Gap
28 januari 2022

Circulariteit wereldwijd gezakt naar 8,6 procent

Hoe teleurstellend de stilstand in circulariteit in Nederland met 12,9 procent ook is, wereldwijd is het cijfer zelfs gezakt naar 8,6 procent.

Volgens het gloednieuwe Circularity Gap Report is slechts 8,6 procent van de productie wereldwijd nu circulair. “Het circulaire gat is gigantisch”, stellen de wetenschappers, verantwoordelijk voor dit onderzoek. Zij zien geen stilstand, maar zelfs achteruitgang: “Twee jaar geleden zaten we nog op een percentage van 9,1 procent.”

De wereld is nu twee kritische mijlpalen gepasseerd, stelt het rapport. We consumeren nu met elkaar 100 miljard gigaton aan grondstoffen per jaar. En het is 1 graad Celsius warmer geworden. ‘De vooruitzichten zijn dan ook grimmig’.


Bouw de grootste slokop van grondstoffen

Het rapport geeft ook inzicht in de verdeling van die grondstoffen. Het grootste deel daarvaan, 50,8 gigaton, bestaat uit mineralen. Dat kunnen ook zand en stenen zijn die in de bouw worden gebruikt. De uitgestoten emissie bij het verwerken hiervan is relatief laag: 1,6 gigaton CO2. 

Bijna evenveel uitstoot wordt veroorzaakt bij het verwerken van metalen, waar de wereld 10,1 gigaton van opmaakte, ook weer in de bouw en de automobielindustrie. 

Fossiele brandstoffen verbruikten we met zijn allen 15,1 gigaton, met als resultaat een enorme uitstoot van 38,4 Gigaton aan CO2. 

We maakten ook 24,6 gigaton aan biomassa op: hout, papier, katoen en voedingsproducten. Het landgebruik is goed voor 27 procent van de wereldwijde emissies: 16 Gigaton. 

Tenslotte wisten we de leuze ‘afval bestaat niet’ beslist niet in daden om te zetten. Er bleef 1,9 gigaton aan restmateriaal over, dat soms in de verbrandingsoven terecht kwam, en zo nog wat ‘groene energie’ opleverde. Een ander deel verrommelt nu landschappen op deze planeet of spoelde in zee en verziekt nu de oceanen.

Samenvattend is de bouw de grootste slokop van grondstoffen, gevolgd door voeding, met mobiliteit op de derde plaats.


Stap over op natuurlijke materialen zoals hout

Het rapport is dan ook duidelijk in zijn aanbevelingen. Om snel sprongen te maken moet vooral het roer in de bouw radicaal om. We sommen hier enkele aanbevelingen op:

+ Beperk het vloeroppervlak
+ Verleng de levensduur van gebouwen
+ Wees efficiënter in het gebruik van grondstoffen
+ Stap over op natuurlijke materialen zoals hout
+ Kies voor circulaire constructiematerialen
+ Verdeel woningen efficiënter

Aan dit rapport Circularity Gap 2021 werkte onder andere ook Stientje van Veldhoven mee, Frans van Houten van Philips, Feike Seibesma (ex-DSM) en Kate Raworth.

Ander onderzoek van de Circularity Gap Report naar de stand van zaken in Nederland, ziet de situatie in ons land een stuk rooskleuriger dan MVO Nederland. Deze ondernemersorganisatie telt een circulariteit van 12,9 procent. In dit internationale  onderzoek wordt Nederland echter wereldwijd een koploper genoemd, en zou al voor 24,5 procent circulair zijn.