Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Marga Eden Essent / foto Chris de Bode
Marga Eden Essent / foto Chris de Bode
07 november 2011

Essent koploper met ISO26000

 

 

Essent heeft een ‘zelfverklaring’ gepubliceerd waarin staat dat het energiebedrijf ISO26000 volgt. Dit maakte Director Corporate Responsibility Marga Edens bekend. Bijzonder is dat Essent deze verklaring onderbouwt volgens de nieuwe NPR9026-methode.Essent doet dat samen met negen andere MVO-koplopers die meegedaan hebben met een pilot van het normalisatie-instituut NEN.

Dat zijn onder andere  Albron, CSU Total Care, Van Halteren Infra, Metaalunie, Mondial Movers en het afvalbedrijf De Meerlanden.

De nieuwe internationale richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO) is eind 2010 gepubliceerd. Er is jaren aan gewerkt door deskundige commissies uit 90 landen, waarin consumenten, werkgevers, overheid, werknemers en NGO’s vertegenwoordigd waren. De richtlijn geeft advies hoe een organisatie het beste om kan gaan met haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Marga Edens, manager Corporate Responsibility bij Essent, nam zitting in de NEN-commissie die Nederland vertegenwoordigde in dit proces.

ISO26000 is een boekwerk van 120 pagina's maar de aanbevelingen kunnen heel kort worden samengevat.

+ Omarm de 7 belangrijke principes van maatschappelijke verantwoordelijkheid (verantwoording afleggen; transparantie; ethisch gedrag; respect voor stakeholderbelangen, respect voor de wet, respect voor internationale gedragsregels, respect voor mensenrechten).

+ Onderken dat je als bedrijf verantwoordelijkheid hebt voor je eigen effecten op mens, maatschappij, en milieu en dat je invloed kan uitoefenen op bijvoorbeeld leveranciers.

+ Identificeer stakeholders (belanghebbenden) en ga met hen in dialoog.

+ Analyseer relevante thema's om na te gaan welke belangrijk zijn voor de verantwoordelijkheid van de eigen organisatie.

+ Integreer maatschappelijke verantwoordelijkheid in beleid, besluitvorming, cultuur en dagelijks werk van het bedrijf.

Waarom wil Essent bij de koplopers behoren? Marga Edens, director Corporate Responsibility: “Essent heeft haar wortels in de Nederlandse provinciale en gemeentelijke nutsbedrijven en is van oudsher dan ook een maatschappelijk bewust bedrijf. Vanaf 2005 zijn wij structureel met MVO bezig. Nu, een jaar na de publicatie van de ISO26000, heeft de Raad van Bestuur van Essent de ISO-standaard officieel aangenomen als richtlijn voor Essent. CEO Peter Terium heeft de zelfverklaring getekend, een document dat is opgesteld conform de NPR9026. Essent was een van de tien organisaties die hebben meegedaan aan een pilot van de NEN om deze werkwijze in de praktijk te testen.”