Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Kajsa Ollongren
Kajsa Ollongren
09 juni 2019

Kajsa Ollongren prijst duurzame ondernemers

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren zegt dat ‘het mooi is om te zien’ hoe ondernemers nu al bezig zijn om de toekomstige inrichting van Nederland ‘op innovatieve wijze’ vorm te geven. In het nieuwe Marktboek van P+ verzorgt de minister een column. Ollongren coördineert namens collega-ministers de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), waarin keuzes worden gemaakt over de toekomstige inrichting van Nederland. 

Ollongren schrijft: “Voorbeelden daarvan zien we in de Eemshaven in het noorden van ons land waar hard wordt gewerkt aan een toekomstige energievoorziening, mogelijk met gebruikmaking van de bestaande gasinfrastructuur. In een stad als Den Haag wordt een voormalige bedrijvenlocatie omgebouwd tot een bijna autoloze stadswijk. De regio Eindhoven biedt onderdak aan een gemeenschap van technisch hooggeschoolde medewerkers, die onder andere op de High Tech Campus aan onderscheidende chiptechnologie werken. Hier staan wetenschappers echt in de praktijk en weten hun onderzoek en kennis te koppelen aan noodzakelijke duurzame ontwikkelingen. Zo geven zij een belangrijke impuls aan onze kenniseconomie. De polderprovincie Flevoland is een gebied waar een mogelijke toekomst van de landbouw zichtbaar wordt, met in Oosterwold een wijk vol stadsboeren die geholpen worden door een boerin die nu al kringlooplandbouw bedrijft. Uit deze verhalen proef ik duidelijk de wil om nu al samen vorm te willen geven aan het ‘Nederland van straks’.”    

Ollongren besluit haar bijdrage aan P+ met: “De opgaven zijn groot, complex en vaak met elkaar verweven. Er zal verandering nodig zijn in de aanpak van vraagstukken in de fysieke leefomgeving in Nederland. Dat is niet alleen een zaak van ministeries, maar ook van provincies, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en inwoners van ons land. Samen moeten we proberen die complexe puzzel te leggen. Dat vraagt om flexibiliteit. Met de NOVI willen we inspireren en richting geven om te komen tot een gezamenlijke aanpak en samenwerking voor onze toekomst. Want uiteindelijk is dat wat ik wil bieden: een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving.” 

Meer over dit P+ Marktboek 3.

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier