Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Jytte Glissenaar van SBI Formaat
Jytte Glissenaar van SBI Formaat
21 maart 2022

SBI Formaat: Ook ondernemingsraden aan de SDG’s

SBI Formaat is een grootafnemer van SDG-trainees aan het worden. Bij elke nieuwe editie worden wel jonge hoogopgeleide studenten gevraagd verder te werken aan het studieaanbod aan ondernemingsraden.

P+ publiceerde vorige week een Special ‘SDG Hulp’ over de impact die SDG-trainees in organisaties kunnen maken. 

Waarom is directeur Jytte Glissenaar van dit opleidingsinstituut zo enthousiast dat ze nu alweer met de derde editie van SDG-trainees aan het werk is? Om verschillende redenen, zo blijkt. “Het helpt ons de SDG’s in onze eigen bedrijfsvoering vorm te geven. Maar de SDG-trainees helpen ons de duurzame werelddoelen voor ondernemingsraden te verdiepen. Hoe kun je je eigen bedrijf verduurzamen? Wat kan de rol van de OR zijn, wanneer het bedrijf SDG’s heeft gekozen?”

Ook ondernemingsraden realiseren zich ook vaak nog maar net wat de SDG’s betekenen. Glissenaar: “Dat merken we. Ik kom bij veel bedrijven binnen en dat hele stuk bewustwording moet vaak nog beginnen. Dat is ook voor ondernemingsraden een hele uitdaging. Hoe pakken wij dat op? Zeker in de corona-tijd was dat lastig. Er werd toen toch vaak ad hoc beleid gevoerd, met andere prioriteiten. Het korte termijn denken was sterk.”

Maar waarom vraagt SBI Formaat steeds weer nieuwe SDG-trainees aan? Glissenaar: “Omdat we uiteindelijk naar praktische toepassingen van de SDG’s toegaan. En voor elk bedrijf zijn die weer anders. Een industrieel productiebedrijf zal andere SDG’s kiezen dan een organisatie die actief is in het sociale veld. Dat vraagt ontzettend om maatwerk. De ene OR zal zich meer richten op klimaatbeleid, terwijl een andere OR zich juist meer richt op onderwijs of gelijkheid. De SDG-trainees helpen ons met het verdiepen van ons pakket, naar zoveel mogelijk verschillende soorten bedrijven toe.”

Wat zowel SBI Formaat zelf als de ondernemingsraden bindt is SDG17: partnerschappen. Glissenaar: “Een ondernemingsraad is een partner voor de directie, bestuur en toezichthouder. Daarnaast opereren bedrijven en dus ook ondernemingsraden in een breder netwerk. Het is voor een individueel bedrijf soms lastig om een groot maatschappelijk probleem aan te pakken. Dat doe je dus met de branche of de sector. Welke andere organisaties zijn er die zich op de gekozen SDG richten? Hoe pakt de OR de eigen rol op in sectoraal verband?”

Haar algemene oordeel over de SDG-trainees: “Deze kruisbestuiving van kennis is voor ons heel waardevol. En heel leuk, om deze jonge mensen in huis te halen.” 

SBI Formaat over duurzaam ondernemen en de SDG's