Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Allen White
Allen White
09 september 2020

Wereldbelastingorganisatie nodig

Er zijn veel meer wereldomvattende organisaties nodig om deze aarde te redden van financieel misbruik, uitputting en sociale ongelijkheid. Daaronder een ‘World Tax Equity Organization’, een organisatie die wereldwijd toeziet op het eerlijk betalen van belastingen. Dat zei hoofdspreker Allen White op de opening van de virtuele conferentie van systeemdenkers, het r3.0-netwerk. 

Wereldwijd toezicht is ook nodig om commerciële bedrijven in een stelsel van duurzame afspraken te dwingen, een 'World Corporate Charter Organization'. Allen zei ook nog een ‘Global Treshold and Allocation Council’ te missen. Zo’n overkoepelend orgaan kan bijvoorbeeld drempels aanbrengen in wat er onder andere aan grondstoffen gedolven kan worden. Deze raad kan mijnbedrijven ook toewijzingen doen, over de maximale hoeveelheid te delven grondstoffen per jaar. Eerder dit jaar beschreef P+ waarom een Wereldboekhouder nodig is, om de steeds dichterbij komende tekorten te reguleren.

White stond eerder aan de wieg van een andere wereldomvattende organisatie, binnen de Verenigde Naties. Als accountant stelde hij regels voor duurzaamheidsverslaggeving op, die door de Global Reporting Initiative verder werden gedetailleerd. Deze GRI vestigde het hoofdkantoor in Amsterdam.

“Duurzaamheid draait om het aanbrengen van een context binnen grenzen”, zei White tegen zijn toehoorders van het r3.0-netwerk, een netwerk van enkele honderden veelal wetenschappelijk geschoolde deskundigen verspreid over de hele wereld.

Er zijn op dit moment al organisaties die op een specifiek gebied ‘wereldbeleid’ maken. Vooral door de aanvallen van president Trump hebben ze de afgelopen jaren extra bekendheid gekregen. Zo is er de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), die dit jaar een rol speelde in het bekend maken van de COVID-19 pandemie. De Wereldhandelsorganisatie WTO geeft richtlijnen voor eerlijke handel tussen landen. Een heel oude organisatie die toeziet op sociale rechten is de ILO, de International Labour Organisatie. Maar in zijn toespraak noemde White ook de ‘BIS-Bank of International Settlements’. 

Deze natie-overstijgende organisaties regeren met een combinatie van ‘harde en zachte wetten’, vatte White samen. Zijn toelichting: “Harde wetten zijn regels die juridisch afdwingbaar zijn. Zachte wetten zijn gebaseerd op algemeen geaccepteerde normen.”

In de visie van White gaat een ‘algemeen geaccepteerde’ groep van stakeholders nu al aan de slag, om de grenzen en drempels te bepalen, die een duurzaam beheer van deze planeet waarborgen. De grondstoffenschaarste is daar een voorbeeld van, maar het gaat in de volle breedte om economische, sociale en financiële grenzen. Volgens White moet het mogelijk zijn dit kader al in 2022 in kaart te hebben. Met stevig doorwerken kan dan in 2025 een organisatie aan de slag met een set van ‘harde en zachte wetten’.

Meer over de ‘Global Tresholds & Allocations Council’

 

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier