Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Meat
Meat
21 april 2015

Manifest: gas en vlees naar hoogste BTW-tarief

Alle producten die duurzame ontwikkeling remmen moeten naar het hoogste BTW-tarief: Gas, vlees en zuivel. Dat stelt De Duurzame Zaak voor, samen met drie milieuorganisaties.

Hoe de situatie nu is, vat belangenvereniging De Groene Zaak in een enkele quote samen: “Bedrijven die duurzaam ondernemen doen dit ondanks het belastingstelsel, niet dankzij.”

Nu er een grote belastinghervorming op komst is, roeren zowel daarom milieuorganisaties als groene ondernemingen zich. Vandaag bood directeur Marga Hoek namens een bundeling van De Groene Zaak, Natuur & Milieu, Greenpeace en de Duurzame Energie Koepel een reeks voorstellen aan die sterk moeten bijdragen aan een ‘toekomstbestendig belastingstelsel’. De Kamercommissie voor Financiën nam het Manifest in ontvangst.

Opvallend is de aandacht voor gas in de belastingtarieven. Hekking tijdens de presentatie: “Elektriciteit wordt nu zes keer zo zwaar belast als gas. Terwijl juist gas de ontwikkeling naar duurzame warmte frustreert. Door dit gelijk te trekken geven we een enorme push aan het Energieakkoord. Dat kan ook door zelfopgewekte duurzame energie fiscaal vrij te stellen.”

In het Manifest van de partijen wordt de gelijkstelling van gas en elektriciteit verder onderbouwd. Ook aan de verbruikers in het Westland is gedacht, die ten onder zouden gaan aan hoge gasprijzen: “Grootgebruikers zouden bij aantoonbaar internationaal concurrentienadeel belastingkorting kunnen krijgen, echter onder voorwaarde van aantoonbare energie-efficiëntie.”

De Groene Zaak hoopt op deze wijze een einde te maken aan de situatie waarbij het voor bedrijven goedkoper is restwarmte te lozen, dan het aan te bieden om bijvoorbeeld woonwijken of kantoorgebieden te verwarmen. Die ontwikkeling gaat om vele redenen veel te traag. Iedereen heeft immers al een CV-ketel en het aanleggen van stadswarmte vergt veel planning en hoge investeringen.

De aanbieders stellen daarom ook voor “om een belasting in te voeren voor het lozen van warmte op het oppervlaktewater of in de lucht. Deze belasting bedraagt 3 euro per gigajoule geloosde warmte.”

Consumenten moeten ook meer door de fiscus gestuurd worden, vinden de initiatiefnemers. Groenten en fruit, die moeten fiscaal zo min mogelijk belast worden. Dat is gezond voor de mens en vergt minder van het milieu. Een hoog BTW-tarief zou van toepassing moeten zijn op vlees en melk, die een veel zwaardere belasting van het milieu vergen.

Van afschaffing op het lage BTW-tarief voor aannemers die woningen isoleren wil de Groene Zaak niet horen. Er zou juist op Europees niveau een duurzaamheidscriterium voor duurzame producten en diensten moeten worden opgesteld. Voorgesteld wordt een lijst met daarin bijvoorbeeld isolatiemateriaal, zonnepanelen, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. Er mag zelfs een volledige vrijstelling komen voor dit soort zaken, een 0-tarief.

Verder sluiten de voorstellen aan op al langer in de duurzaamheidswereld bestaande wensen, zoals een uitruil van arbeid (fiscaal goedkoper) met grondstoffen (fiscaal duurder). Ook bij MVO Experts bestaat die wens, zo bleek uit de laatste enquête die P+ daarover publiceerde.

De partijen vinden verder dat Nederland gebruik moet maken van het komende EU-voorzitterschap om de circulaire economie te stimuleren.

Tenslotte nemen de partijen ook het voorstel van Britse economen over om CO2-uitstoot via de belasting te gaan belasten. Gedacht wordt aan een belasting van 50 euro per ton CO2.

P+ biedt het Manifest ‘Een toekomstbestendig belastingstelsel’ als PDF aan. Zie het Social Media-blokje bovenin de pagina.
 

Downloads

Meer info download je hier:

Manifest Toekomstbestendig Belastingstelsel (432 kb)