Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
genetic manipulation
genetic manipulation
10 november 2013

Europese wetenschappers: Gentechzaden echt niet veilig

Is er consensus dat genetisch bewerkt zaden veilig te noemen zijn? Daar is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor, liet het Europese netwerk van wetenschappers ENSSER weten. Er dreigt hierdoor ‘gevaar voor gezondheid van mensen en dieren’.  Hun verklaring hierbij als PDF.

“Wij wijzen we met kracht de beweringen van de hand afkomstig van ontwikkelaars van genetisch gemodificeerde zaden en van bepaalde wetenschappers, commentators en journalisten dat er een ‘wetenschappelijke consensus’ zou bestaan over de veiligheid van ggo's en dat het debat over die kwestie ‘afgelopen’ zou zijn.” 

Zo begint de verklaring van deze organisatie, ondertekend door  231 ‘wetenschappers, artsen, academici en experts uit disciplines die verband houden met de wetenschappelijke, juridische en sociale aspecten en met de veiligheidsbeoordeling van genetisch gemodificeerde organismen’.

Het document werd in eerste instantie door 93 personen ondertekend. Er zijn onder die eerste groep ook ondertekenaars die uit Nederland afkomstig zijn. We noemen: Eric A. Goewie, D.Eng, hoogleraar, entomoloog, Nederland; Jan Diek van Mansvelt, DSc, gepensioneerd, Nederland; Henk Verhoog, PhD, Nederland; Madeleen Winkler, MD, huisarts, Nederland; Bas Pedroli, PhD, buitengewoon hoogleraar, Afdeling landgebruiksplanning, Wageningen Universiteit en de in Nederland wonende Peter Stonehouse, PhD, Departement voedsel, landbouw en grondstofeconomie, University of Guelph, gepensioneerd, Nederland

We quoten de groep: “De bewering dat er wel een consensus bestaat, is misleidend en stelt het momenteel beschikbare wetenschappelijke bewijs en de grote verscheidenheid aan meningen onder wetenschappers over deze kwestie onjuist voor. Bovendien werkt de bewering een klimaat van zelfgenoegzaamheid in de hand dat kan leiden tot een gebrek aan regelgevende en wetenschappelijke strengheid en gepaste behoedzaamheid, wat mogelijk de gezondheid van mensen en dieren en het milieu in gevaar brengt.”

De Europese wetenschappers onderbouwen de volgende stellingen met wetenschappelijke studies:

+ Er is geen consensus over de veiligheid van genetisch gemodificeerd
voedsel

+ Er zijn geen epidemiologische studies die de mogelijke effecten van de
consumptie van genetisch gemodificeerd voedsel op de menselijke gezondheid onderzoeken

+ Beweringen dat wetenschappelijke en overheidsinstanties de veiligheid van ggo's bevestigen, zijn overdreven of onjuist

+ EU-onderzoeksproject levert geen betrouwbaar bewijs voor de veiligheid van genetisch gemodificeerd voedsel

+ Lijst van verschillende honderden studies wijst niet op de veiligheid van genetisch gemodificeerd voedsel

+ Er bestaat geen consensus over de milieurisico's van genetisch gemodificeerde gewassen

+ Internationale overeenkomsten wijzen op een wijdverbreide erkenning van de risico’s van genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen en gewassen

Conclusie: “Beslissingen over de toekomst van ons voedsel en onze landbouw mogen niet gebeuren op basis van misleidende en niet representatieve beweringen dat er een “wetenschappelijke consensus” over de veiligheid van ggo's bestaat.

De complete tekst in het Nederlands wordt door ons aangeboden als PDF, zie de linkerkolom, onderaan.

Wie dit document wil onderteken, kan terecht op de website van Ensser.

 

Downloads

Meer info download je hier:

ENSSER-verklaring (390 kb)