Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
10 juli 2020

Maatschappelijke BV als nieuwe rechtsvorm voor sociale ondernemingen

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft de introductie van de zogenoemde maatschappelijke BV aangekondigd: een aparte juridische status voor sociale ondernemingen. Social Enterprise Nederland heeft blij gereageerd op dit voornemen, na jarenlang lobby te hebben gevoerd voor een aparte rechtsvorm. P+ startte in 2013 de discussie na een eerste verkennend onderzoek van de rechtenstudent Stijn van Zon aan de Erasmus Universiteit.

De maatschappelijke BV gaat door het kabinet de komende periode wettelijk worden uitgewerkt. Bedrijven en organisaties die hiervoor mogelijk in aanmerking gaan komen, laten zich kenmerken door een statutair vastgelegde maatschappelijke missie. Er komt een aparte wet waarin criteria worden vastgelegd waaraan de onderneming moet voldoen om zich in te schrijven als maatschappelijke BV.

Social Enterprise Nederland gebruikt nu al de afkorting BVm. Ook Stichting DOEN ondersteunt al vele jaren bedrijven met een sociaal doel. Ook Reineke Schermer van DOEN pleitte bij leden van de Tweede Kamer op een aparte wettelijke status. In 2018 maakte P+ nog een Special waarin overheden wordt opgeroepen meer werk aan deze bedrijven te gunnen. 

Dit jaar gepubliceerde onderzoeken van BMC en KPMG/Nyenrode, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, adviseren het kabinet om met een gerichte aanpak te komen en de inmiddels enkele duizenden Nederlandse sociale ondernemers gericht te gaan ondersteunen. Het kabinet neemt die aanbevelingen nu eindelijk over en neemt daar  vervolgstappen op.

Naast het invoeren van deze juridische vorm wordt de dienstverlening door de overheid aan maatschappelijke ondernemers verbeterd. Zo zullen maatschappelijke ondernemers begeleid worden met vragen over wet- en regelgeving en wordt een werkgroep ‘maatschappelijk ondernemerschap’ ingesteld waarbij kennisdeling op het gebied van maatschappelijk ondernemerschap tussen overheden wordt gestimuleerd.

Daarnaast vindt het kabinet het belangrijk dat de overheid zelf ook maatschappelijke ondernemingen betrekt in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid. Er zal daarom worden onderzocht hoe meer aandacht uit kan gaan naar maatschappelijke ondernemingen en voorbehouden opdrachten met behoud van het gelijke speelveld. 

Het allereerste onderzoek naar een wettelijke status voor sociale bedrijven op P+ in 2013.

 

 

 

 

 

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier