Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst

P+ brengt het nieuws over een duurzame toekomst

Bloed milieuministers EU is 'chemische cocktail'

22 oktober 2004
PCBs, perfluorides en fthalaten, ja zelfs de verbannen pesticide DDT: het bloed van dertien Europese milieuministers lijkt op een 'chemische cocktail'. Gemiddeld dragen EU regeringsvertegenwoordigers, van Cyprus tot Finland, 37 risicovolle stoffen met zich mee. "Het is ongelooflijk dat wetgevers dit ongecontroleerde experiment zo lang hebben geduld", zegt Karl Wagner, hoofd van de DetoX campagne van het WWF. De Nederlandse afdeling van het WWF neemt wegens capaciteitsoverwegingen niet aan DetoX deel. Daardoor blijft onduidelijk hoe 'slecht' het bloed van bijvoorbeeld Pieter van Geel (milieu) eruit ziet. Of dat bij gebrek aan een Nederlandse 'minister van milieu' van minister-president Balkenende.

De man van Brent Spar neemt afscheid

21 oktober 2004
Hij was de altijd vriendelijke communicator ten tijde van de Brent Spar, een van de ijkpunten in de geschiedenis van het maatschappelijk verantwoord ondernemen: issues-manager Tim van Kooten. Hij houdt ermee op, nu het prepensioen nog bestaat. "Ik denk dat mensen mij hebben ervaren als iemand die van dialoog houdt, een echte communicator. En, tot op zekere hoogte, ook een bruggenbouwer", zegt Van Kooten, die morgen z'n afscheidsreceptie in het Haagse hoofdkantoor van Shell houdt.

Twynstra Gudde versnelt War Child

20 oktober 2004
Bekendheid geniet War Child zeker. De beroemdste popsterren zingen belangeloos liedjes voor de organisatie in, zoals Marco Borsato. Maar hoe kan een organisatie vaste donateurs maken van mensen die vooral een eenmalige bijdrage leveren? Dat was een van de vragen waar de management consultants van Twynstra Gudde hun Versnellingskamer voor open stelden, een manier van advies geven waar bedrijven normaliter voor moeten betalen. Omdat het de duizendste sessie was, kreeg War Child een middag begeleiding gratis.

Mat-Tech soldeert zonder giftig lood

19 oktober 2004
Het Delftse bedrijf Mat-Tech heeft een methode ontwikkeld voor loodvrij solderen en controle op de sterkte van de verbindingen. Geen onbelangrijke uitvinding, want al in januari 2003 heeft het Europees Parlement bepaald dat bepaalde schadelijke stoffen zoals lood per 1 juli 2006 niet meer mogen voorkomen in elektrische en elektronische apparatuur. Doel is de afvalberg schoner te krijgen.

Nestlé stroomlijnt melkproductie in Pakistan

18 oktober 2004
Bijna nergens ter wereld groeit het Zwitserse voedingsconcern Nestlé zo hard als in Pakistan. Elk jaar is een nieuwe fabriek nodig om aan de stijgende vraag (20 procent) naar verpakte melk te voldoen. Dit is het resultaat van jarenlange inspanningen, waarbij het concern de aanvoer van melk van buffels door 130.000 boeren in Punjab moest stroomlijnen, om de gewenste kwaliteit te garanderen. Hoe de Zwitsers tot zo'n succesvolle vorm van ontwikkelingssamenwerking kwamen, vertelde directeur Juerg Zaugg tijdens de mede door P+ georganiseerde seminar Business in Development.

P+ komt met Europese Special uit

17 oktober 2004
Het tijdschrift P+ People Planet Profit komt begin november met een Europese Special uit, die zal worden uitgereikt aan de belangrijkste Europese beslissers op het gebied van duurzaam ondernemen. De 34-pagina's tellende Engelstalige uitgave zoekt naar het antwoord op de vraag of Europese ondernemingen met een MVO-beleid aan concurrentiekracht hebben gewonnen. In het nawoord geeft de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rabobank, Bert Heemskerk, volmondig 'ja' als antwoord. Duurzaam ondernemen prikkelt de innovatielust van ondernemingen en moet alleen al daarom hoog op de zogenaamde Lissabon-agenda komen te staan, het streven om de kenniseconomie van Europa te versterken.

Koolzaadteelt goed voor plattelandsvernieuwing

15 oktober 2004
De teelt van koolzaad, een geel bloemetje dat in 1950 nog op zo'n 45.000 hectare in ons land voorkwam, kan een mooie impuls voor plattelandsontwikkeling opleveren. En heus niet alleen vanwege omzetting in bio-brandstof. "In het Friese Sexbierum zit bijvoorbeeld het bedrijf Ecoprotecta goed in de lift met biologische gewasbeschermingsmiddelen op basis van koolzaadolie. Ook loopt er nu een patentaanvraag van de Rijksuniversiteit Groningen dat een component uit de voedzame koolzaadkoek voor medische toepassingen wil gaan gebruiken", vertelt Jan Aalberts aan P+.

Biologische telers komen uit de kast

14 oktober 2004
Ooit geweten waar biologische producten vandaan komen? Wat producenten aan biodiversiteit of recycling doen? Of hoe het nu precies met werkomstandigheden in bijvoorbeeld Egypte gesteld is? Met de nieuwe website van de Nature & More Stichting kan dat worden opgezocht. "Consumenten zoeken de toegevoegde waarde van biologische producten. Door nu ook de bredere sociale en ecologische aspecten van die productiewijze aan iedereen duidelijk te maken, kunnen we de biologische markt wereldwijd op een verantwoorde manier verder uitbreiden en ontwikkelen."

Spelletje BT etaleert aandeelhouders als mopperkonten

13 oktober 2004
Het Britse communicatiebedrijf BT zet aandeelhouders in een zelfgemaakt spelletje op internet neer als onverbetelijke geldwolven. Wie na een jaartje directeurschap alle klanten, buren, actiegroepen en personeelsleden juichend in de hal aantreft, krijgt van de beurs te horen: "Je geld in dit bedrijf steken staat gelijk aan het direct in de brand steken ervan." Het uitspelen van dit 'Better Business Game' kost een half uurtje, maar dan zijn ook zo'n beetje alle ethische dilemma's van het maatschappelijk verantwoord ondernemen wel gepasseerd.

Ghanese gehandicapten opgeleid tot computer-wizzkids

12 oktober 2004
Een tweede leven voor computers, de basis voor werk voor gehandicapten in Ghana. Second Life Ghana, een Nederlands bedrijf dat in 1998 is opgericht, bereidt een project voor om Ghanese gehandicapten aan het werk te helpen. In januari 2005 zullen de eerste trainingen plaatsvinden. De gehandicapten worden niet alleen opgeleid tot volleerd ict'er, maar zullen ook didactische vaardigheden leren om hun kennis weer op anderen over te brengen.

Italiaanse minister wil hoge belasting op terreinwagens

11 oktober 2004
De Italiaanse regering is van plan een belastingmaatregel in te voeren die de aanschaf van zware terreinwagens (SUV's) ongunstig maakt. De Italiaanse autofabriek Fiat heeft er geen last van, want verkoopt deze benzineslorpers niet, maar binnen de Europese Unie zal Italië zeker commentaar kunnen verwachten. De minister van milieu Altero Matteoli zei dat de extra inkomsten gebruikt kunnen worden om de eigenaren van (te) oude auto's te stimuleren een energievriendelijke nieuwe te kopen.

Vredesprijs voor 'de vrouw die bomen plantte' terecht

10 oktober 2004
De Nobelprijs voor de Vrede voor een Afrikaanse vrouw die op haar continent dertig miljoen bomen plantte. P+ gaf eerder dit jaar al de nodige aandacht aan de Keniaanse heldin Wangari Maathai. Maar de Volkskrant snapt in het hoofdredactioneel nog steeds niet wat duurzame ontwikkeling met vrede te maken heeft en waarom de Keniaanse milieubeschermster een andere kandidaat als VN-wapeninspecteur Hans Blix achter zich liet.