Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst

P+ brengt het nieuws over een duurzame toekomst

Vredesprijs voor 'de vrouw die bomen plantte' terecht

10 oktober 2004
De Nobelprijs voor de Vrede voor een Afrikaanse vrouw die op haar continent dertig miljoen bomen plantte. P+ gaf eerder dit jaar al de nodige aandacht aan de Keniaanse heldin Wangari Maathai. Maar de Volkskrant snapt in het hoofdredactioneel nog steeds niet wat duurzame ontwikkeling met vrede te maken heeft en waarom de Keniaanse milieubeschermster een andere kandidaat als VN-wapeninspecteur Hans Blix achter zich liet.

Campbell voorspelt 'Peak Oil' in 2010

08 oktober 2004
Nog zes jaar te gaan en daarna neemt de winning van olie af en resten slechts slinkende voorraden. Vandaag is de man van de 'Peak oil'-theorie in Nederland, dr. Colin Campbell. Gelukkig maar dat het Innovatieplatform deze week het ontwikkelen van duurzame energie als een van de speerpunten voor het Nederlandse kennisbeleid heeft benoemd, met Energyvalley in de noordelijke provincies als drijvende kracht. Na P+ erkent nu ook het Innovatieplatform dat de nationale gasvoorraden een cruciale rol gaan spelen in de overgangsperiode van fossiele brandstoffen naar duurzame energie-opwekking.

Partos geeft geen prioriteit aan partnerships

07 oktober 2004
De bundeling van ontwikkelingsorganisaties gisteren geeft geen eerste prioriteit aan het ontwikkelen van partnerships met het bedrijfsleven. Partos, goed voor de 62 grootste van de 330 hulporganisaties in Nederland, wil in de eerste plaats de belangen van de eigen 'branche' gaan behartigen en politiek tegenwicht bieden tegen de aanvallen op het budget van Ontwikkelingssamenwerking. Zitting nemen in een adviesorgaan als de Sociaal Economische Raad om meer nadruk op internationaal beleid te vestigen, zoals minister Van Ardenne gisteren suggereerde, past daar weer wel in.

Koolzaad reinigt licht vervuilde bagger

06 oktober 2004
"Het reinigen van baggerslib met wilgen heeft een nadeel: we moeten geld meenemen om het te laten verwijderen. Daarom onderzoeken we nu gewassen zoals koolzaad om licht vervuilde bagger weer schoon te krijgen. Voor koolzaad, dat tot biodiesel kan worden verwerkt, krijgen we namelijk wel geld." Zo vertelt ir. Kees van 't Klooster aan P+. Hij is projectcoördinator van ecotechnisch onderzoekcentrum Oostwaardhoeve in Slootdorp. Daarmee heeft de onderzoekswereld een nieuwe stap gezet om de rentabiliteit van energiegewassen te verhogen en kostbare stort van slib te voorkomen.

Vietnamese ondernemers duurzaam met Nederlandse steun

05 oktober 2004
In ruil voor Nederlands krediet, gaat het Vietnamese midden- en kleinbedrijf (MKB) op weg naar duurzaam ondernemen. Dit weekend ondertekenden de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) en de Vietnamese Sacom Bank een lening ter waarde van 3 miljoen euro. Hiermee kan de bank minstens 100 nieuwe leningen verstrekken aan lokale MKB-bedrijven die in het door staatsbanken gedomineerde Vietnam nog steeds weinig toegang hebben tot krediet.

Wereld juicht nu Rusland Kyoto gaat ondertekenen

03 oktober 2004
Regeringsleiders, milieuorganisaties en gezaghebbende bladen hebben het voornemen van Rusland om Kyoto te ratificeren in koor toegejuicht. President Putin brengt het verdrag over klimaatbeheersing in stemming in het Russische parlement. Vooral ook voor Europa is deze stap van grote betekenis, want het verdrag moet door niet minder dan 55 landen ondertekend worden, die verantwoordelijk zijn voor ten minste 55 procent van de broeikasgassen.

Milieu Centraal wil database keurmerken opzetten

01 oktober 2004
"Als het Rijk een database duurzame producten voor de consument wil opzetten, is het logisch dat wij het eerste loket worden", zegt Puk van Meegeren van Milieu Centraal (inderdaad, familie van de sublieme kunstvervalser Han van Meegeren). Het informatiepunt, wier website ruim tweeduizend bezoekers per dag trekt, is in gesprek met het ministerie van Economische Zaken om de consumentenpoot van Projectbureau Duurzame Energie over te nemen dat eind dit jaar zal stoppen. Daarmee wordt Milieu Centraal het voornaamste informatiepunt over verantwoord gedrag in het dagelijks leven.

Biologische luchtfilters vóór 2015 in lijnvluchten

30 september 2004
Wat in de ruimtevaart slaagt, krijgt vaak een succesvol vervolg op aarde. Denk maar eens aan het welbekende laagje in de tefalpan, aan de papermate die even goed op z'n kop schrijft of aan innovatieve energiesystemen zoals brandstofcellen en foto-voltaïsche panelen. Allemaal vonden ze hun eerste toepassingen in of buiten de dampkring. Nog vóór 2015 kunnen aan dat rijtje ook superieure luchtfilters of dito afvalwaterzuiveringssystemen van Stork Aerospace worden toegevoegd.

Schwarzenegger legt oldtimers aan de ketting

29 september 2004
Gouverneur Arnold Schwarzenegger wil zulke strenge eisen aan auto's gaan stellen, dat klassieke wagens de straat niet meer op mogen. De reacties van liefhebbers van oldtimers zijn dan ook fel. Als belangrijkste woordvoerder ontpopt zich de tv-presentator Jay Leno, die nog niet zo lang geleden de primeur had toen Schwarzenegger in zijn uitzending bekend maakte gouverneur te willen worden.

Philips al drie weken op rij duurzaamheidswinnaar

28 september 2004
Al drie weken op rij komt Philips tevoorschijn als winnaar. Twee weken geleden bleek het Nederlandse elektronica-concern als hoogste van de bedrijfstak te eindigen in de Dow Jones Sustainability Index. Vorige week kwam de internetpresentatie van het duurzaamheidsverslag als beste uit de bus. Deze week wordt Philips uitgeroepen als meest duurzame koploper van alle AEX-fondsen uit Nederland, volgens Dutch Sustainability Research. Dat kan eigenlijk geen toeval meer zijn.

Nuon zoekt naar elektriciteit uit zout en zoet water

27 september 2004
Veelbelovend, maar nog duidelijk in de kinderschoenen. Zo omschrijft ir. Maarten van Riet van Nuon 'Blue Energy', oftewel de methode om via omgekeerde elektrondialyse energie op te wekken uit zout en zoet water. De speurtocht naar een goedkoop membraam is in volle gang.

"Nederlandse overheid frustreert wind op zee"

24 september 2004
Al vanaf de 5de Nota Ruimtelijke Ordening in 2001 - waarin het moratorium voor wind op zee werd afgekondigd - frustreert de overheid de ontwikkeling van duurzame energie. "Tony Blair opent vol trots en zonder enige twijfel windparken van tientallen MegaWatts aan de Engelse kusten terwijl politici hier alleen maar naar de kosten kijken. Aan de randvoorwaarden kan het niet liggen: procedurele verschillen voor windparken op zee tussen Nederland en andere Noordzeelanden zijn slechts gradueel. " Dat stelt Ernst van Zuijlen van Evelop.