Laatste nieuwsKlimaatakkoord zesmin
28 Jun 2019

MVO Nederland geeft Klimaatakkoord een 6 min

MVO Nederland is gematigd positief over het Klimaatakkoord dat op 28 juni 2019 is gepresenteerd door het kabinet. Michel Schuurman, directeur Economie en Politiek bij MVO Nederland: "Het Klimaatakkoord krijgt van ons een 6 min. Er zitten goede afspraken in voor elektriciteit, gebouwde omgeving en landbouw. Die onderdelen krijgen van ons 7 tot 8. De landbouw een 7. Maar de dikke onvoldoende is voor de zware industrie, waar consumenten en andere bedrijven de rekening gaan betalen." Volgens MVO Nederland 'lijkt het er op' dat het doel van de 49 procent CO2-reductie gehaald kan worden. Die kans is echter veel groter wanneer er een eenvoudig uitvoerbare CO2-heffing wordt opgelegd, die voor het hele bedrijfsleven geldt.Klimaatlaars
21 Jun 2019

PBL wil dat Rijk nationale belangen formuleert

Ook het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is in de rol van de Rijksoverheid gedoken, naar aanleiding van het ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Bij nationale belangen moet duidelijk zijn wat de inhoudelijke rol van de Rijksoverheid zelf is, zo staat in de publicatie ‘Naar een samenhangende Nationale Omgevingsvisie’. Deze werd vrijgegeven op dezelfde dag dat minister Ollongren de NOVI presenteerde. Eigenlijk vroeg de PBL Ollongren de 'klimaatlaars' aan te trekken, die het ministerie zelf tentoonstelde.


Minister Kajsa Ollongren klimaatspijbelaars
21 Jun 2019

Ollongren agendeert regie van het Rijk

Wie beslist over de inrichting van toekomstig Nederland? Is de centrale overheid nog wel sturend, sinds gemeenten steeds meer uitvoeringstaken hebben gekregen? Die vraagt doemt op, nu minister Kajsa Ollongren deze week het ontwerp voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) heeft gepresenteerd. De noodzaak voor een strakke regie is er beslist, nu projectontwikkelaars pogingen doen om op kosten van de gemeenschap honderden weidelandschappen vol te zetten met zonneparken. De minister van Binnenlandse Zaken gaf in Vijfhuizen ook de urgentie van beleid aan: “Het is lang geleden dat we in Nederland naar de Ruimtelijke Ordening hebben gekeken.” Op de website van de NOVI blijkt dat ze de rol van het Rijk toch vooral als die van een samenwerkingspartner te zien, niet als die van eindbeslisser. Alleen als het niet anders kan, wil ze vanuit het Rijk ‘instructieregels’ opstellen.