Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst

P+ brengt het nieuws over een duurzame toekomst

Boete van 1,5 miljoen dollar corruptie Monsanto

10 januari 2005
Het toch al omstreden Amerikaanse landbouwconcern Monsanto stemt toe in het betalen van een boete van 1,5 miljoen dollar voor het afkopen van Indonesische autoriteiten. Een senior official op het ministerie van Milieu kreeg twee jaar geleden geld toegestopt om te voorkomen dat een onderzoek naar milieueffecten zou starten. Een bedrag van 50.000 dollar moest er voor zorgen dat Monsanto probleemloos genetisch gemanipuleerde katoen in Indonesië kon introduceren. De omkoopbedragen werden administratief als consultancy-fees geboekt.

Dutch water companies ready for reconstruction in Aceh

08 januari 2005
Dutch water supply companies are working on a project to restore the destroyed water and sanitation system in the Northern part of Sumatra, Aceh. Karst Hoogsteen, director of the Water Supply Company Drenthe and initiator of the project: "We have an emergency plan for immediate relief, but the Indonesian government has asked us to concentrate on the reconstruction of the water infrastructure."

Het jaar waarin duurzaam ondernemen winstpakker werd

07 januari 2005
Duurzaam ondernemen is vorig jaar een zaak geworden die ondernemingen pure winst opleverde. Dat blijkt nu deze week de financiële balans over 2004 wordt opgemaakt. De Oostenrijkse vermogensbeheerder Kommunalkredit Dexia stelde vast dat de 141 multinationals die lid zijn van het World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) een hogere aandelenwinst boekten dan het gemiddelde van de beurzen wereldwijd. De Amerikaanse investeringsadviseur andBeyond zag dat het aantal president-directeuren dat de aandeelhouders wees op het ingezette duurzaamheidsbeleid met 800 procent is gestegen. KPMG tenslotte bevestigde eenzelfde percentage van 40 procent van de ondernemingen dat inmiddels winst ziet in het maken van een duurzaamheidsverslag, of alvast opmerkingen hierover maakt in het gewone jaarverslag.

Coca Cola biedt middelbare scholieren calorieënkeuze

06 januari 2005
Coca Cola heeft alle frisdrankautomaten uit de Nederlandse basisscholen weggehaald. Op de middelbare scholen blijven ze wel staan. De hele frisdranksector wil middelbare scholieren dit jaar wel een meer verantwoorde keuze gaan aanbieden, door ook overal bronwater in het assortiment op te nemen. En met stickers aan te geven wat de calorische waarde van een blikje cola is.

TranspaRAbility eerste eenmansbedrijf met GRI-jaarverslag

05 januari 2005
Duurzaamheidsaccountant Johan Piet is wereldwijd het eerste eenmansbedrijf dat een maatschappelijk jaarverslag over 2004 publiceert. Het rapport is opgesteld volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). In veertien uur tijd verzamelde en verwerkte hij de benodigde gegevens volgens de gloednieuwe richtlijnen voor het midden- en kleinbedrijf. Piet wist de CO2-uitstoot van zijn TranspaRAbility te halveren, door vaker thuis te werken en de trein te nemen.

Wieke Biesheuvel helpt overlevende vrouwen tsunami

04 januari 2005
P+ columniste Wieke Biesheuvel start een eigen hulpactie. Zij leerde nog maar een paar weken geleden een groep werkende vrouwen in India kennen. Met behulp van Nederlandse microkredieten kropen zij langzaam uit de armoede omhoog. Door de tsunami zijn de overlevenden weer helemaal terug bij af. Zelf stort Wieke zowel geld op giro 555 als op het speciale rekeningnummer dat zij en haar reisgenoten voor de Working Women's Forum hebben geopend.

MKB Delft ontbijt voor profijt

03 januari 2005
Linda de Mol heeft de netwerkclub 'ontbijt voor profijt' - nog - niet op een van de commerciële omroepen gepresenteerd. Maar dat is voor Christoph Maria Ravesloot wél de bedoeling. Als initiatiefnemer en voorzitter van de netwerkclub zet hij zich in voor duurzaam ondernemen binnen het MKB. Sinds vorig najaar ontbijten bijna dertig leden wekelijks tot half negen in Delft. "Door onze ervaring en het netwerk bezorgen we elkaar opdrachten en relaties. Maar op zo'n manier dat de samenleving er ook wat aan heeft", zegt hij tegen P+.

P+ in 2005 als internationale Newsfeed

28 december 2004
P+ biedt vanaf de jaarwisseling het duurzame nieuws van de dag als gratis Newsfeed aan. Lezers kunnen de koppen in een eigen Reader oproepen, om snel te scannen of het onderwerp interessant is. De website van MVO Nederland is de eerste die de meest recente artikelen van P+ toont. In 2005 begint P+ bovendien wekelijks met een Engelstalig bericht over ondernemen in ontwikkelingslanden, in samenwerking met NCDO/BID. Ook dit bericht biedt P+ als newsfeed aan op de URL: http://www.p-plus.nl/mvo.xml

The Greenery gaat composteerbaar verpakken

24 december 2004
Na Albert Heijn overweegt nu ook The Greenery op bio-plastics over te stappen. "Dat zal afhangen van de presentatie en houdbaarheid van de producten", zegt woordvoerder Regina van Hoof tegen P+. Als het onderzoek na volgend jaar zomer succesvol wordt afgesloten, zullen al de verpakkingen van de biologische lijn 'Naturelle' uit bio-plastics bestaan. The Greenery is Nederlands grootste telerorganisatie.

Bedrijfskantines beginnen met biologische zuivel

23 december 2004
Het gemopper over bedrijfskantines blijft. Te vette hap. Ongezond. Ondanks alle salades. Maar er schijnt licht aan het einde van de tunnel. Bij het eerste convenant voor de biologische keten zaten ze slechts als afzonderlijke bedrijven aan tafel. Nu, drie jaar later, gaan cateraars zich als branche voor biologische levensmiddelen inzetten. De cateraars zijn goed voor twee miljoen maaltijden per dag.

Noorwegen kent 100 procent ethisch opererend pensioenfonds

22 december 2004
Het meest ethisch opererende pensioenfonds ter wereld is het Noorse staatspetroleumfonds. Sinds dit jaar eist de regering dat geen centje van de in totaal 100 miljard euro aan pensioenreserves meer wordt uitgegeven aan ondernemingen die mensenrechten schenden of het milieu verontreinigen of in bepaalde wapens handelen. Deze maand installeerde het Noorse ministerie van Financiën een Raad van Advies, die toeziet op de uitvoering van de in mei wettelijk vastgelegde beleggingsrichtlijnen

Agis biedt besnijdenis in Marokko aan

21 december 2004
Zorgverzekeraar Agis biedt een rituele besnijdenis voor jongetjes in Marokko aan, uitgevoerd door een arts of imam. Marokkaanse verzekerden hebben ook de mogelijkheid andersoortige operaties in Casablanca te laten verrichten, zoals ooglidcorrecties of het plaatsen van een kunstheup. Met een eigen Servicepunt in Marokko biedt Agis de ongeveer 80.000 Marokkaanse verzekerden in Nederland een steeds ruimere keuze aan medische diensten tijdens hun familiebezoek aan. Sinds deze zomer kunnen nierpatiënten zelfs tijdens hun vakantie een nierdialyse krijgen.