Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst

P+ brengt het nieuws over een duurzame toekomst

Onderzoek naar wettelijke status van mensenrechten

22 april 2004
De mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties, UNCHR, heeft deze week het belang onderkend van maatschappelijk verantwoord ondernemen in relatie tot de mensenrechten. De commissie heeft de Hoge Commissaris voor de mensenrechten, Bertrand Ramcharan, gevraagd zich te concentreren op het verder uitwerken van deze verantwoordelijkheid. De regeringen kwamen in Genève bijeen voor de 60ste jaarlijkse vergadering van de UNCHR.

Fortis schenkt topadviseurs aan maatschappelijke organisaties

21 april 2004
De trend lijkt onafwendbaar en Fortis zet een mijlpaal. Grote bedrijven willen hun maatschappelijke betrokkenheid niet meer tonen door schelpenpaadjes aan te leggen in een psychiatrische inrichting, maar door het ter beschikking stellen van hun core business aan maatschappelijke organisaties. In het geval van Fortis betekent dit dat managers en bankiers uit de top 100 van het onderdeel Network Banking gratis consults geven aan organisaties die dat normaal gesproken niet kunnen betalen. De eerste middag wordt op 13 mei georganiseerd.

Verplichting waarschuwingslabel voor gentech-voedsel van kracht

20 april 2004
Vanaf dit weekend (18 april) zijn alle producenten van voedingswaren in de Europese Unie verplicht op de verpakking te vermelden of er in hun producten genetisch gemodificeerde bestanddelen zitten. De Europese Commissie wil hiermee de consument 'een keuze' aanbieden, om wel of niet voor gentech voedsel te kiezen. Het is een dwarse maatregel, waarmee Europa weerstand biedt aan de lobby van de gentech-voedsellobby. Ook is er de dreiging van een rechtszaak van de Verenigde Staten. De Amerikaanse landbouw is bang marktaandeel in Europa te verliezen.

Bevolking blijft kernenergie afwijzen

19 april 2004
Kernenergie kan een bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, zegt de nucleaire industrie. Dit standpunt heeft echter nauwelijks bijgedragen aan een positiever imago bij de bevolking. Dit komt onder meer door angst voor terrorisme: blijkbaar bestaat er grote schrik voor een aanslag op een kerncentrale. Dat 77 procent van de bevolking kernenergie afwijst, wordt echter vooral veroorzaakt door het afvalprobleem. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van 'Het nucleaire landschap. Verkenning van feiten en meningen over kernenergie', de literatuurstudie die het Rathenau Instituut vandaag aan het parlement aanbiedt.

Succesvolle langeduurproef voor olie uit biomassa

17 april 2004
Bij TNO in Apeldoorn is een volcontinue proef van drie weken met een proefinstallatie voor 'groene' olie uit biomassa (uien) succesvol en boven verwachting afgesloten. De proef is een belangrijke mijlpaal op weg naar een commerciële demonstratieplant bij het Afval Energiebedrijf Amsterdam (AEB). Hiermee komt de doelstelling dichterbij om binnen een aantal jaren olie te winnen uit biomassa.

ASN passeert 200.000 duurzame spaarders

16 april 2004
De ASN kent vandaag een heel druk bezochte aandeelhoudersdag te Amsterdam. Dat komt niet alleen omdat er inmiddels 200.000 duurzame particulieren hun geld bij deze groene bank beleggen. Het ASN Aandelenfonds doet het uitstekend en toonde vorig jaar een rendement van 10,8 procent. Dat is hoger dan de AEX. ASN Aandelenfonds is met een belegd vermogen van ruim € 207,4 miljoen het grootste duurzame beleggingsfonds van Nederland.

Rus noemt Kyoto een 'economisch Auschwitz'

15 april 2004
Het Kyotoprotocol vermoordt de wereldeconomie als 'een internationaal Auschwitz', zegt een adviseur van de Russische president Poetin. Deze Andrei Illarionov heeft Poetin geadviseerd om het historische milieupact af te wijzen. Erg slecht nieuws, want het Kyoto-protocol heeft de stem van Rusland nodig om van kracht te worden.

FNV neemt eerste hap van grootste biologische taart ooit

14 april 2004
Meer biologisch voedsel op de keukentafel. Dat is het doel van de actie 'Nederland gaat biologisch', die op initiatief van de Stichting Natuur en Milieu vanmorgen van start gaat. Op het plein van de Beurs van Berlage in Amsterdam gaat de voorzitter van FNV Bondgenoten, Henk van der Kolk, een hap nemen van de grootste biologische taart die ooit gebakken is.

New York na het smelten van de ijskappen

13 april 2004
In New York onthult de kunstenaar Alexis Rockman aanstaande zaterdag een spectaculaire toekomstvisie van Manhattan, nadat de ijskappen gesmolten zijn. Zelfs Brooklyn Bridge staat onder een laag water, dat de kleur heeft van oranje thee. Het apocalyptische schilderij zal de nieuwe glazen hal van het uitgebreide Brooklyn Museum sieren.

Barcelona wil van stierengevechten af

10 april 2004
Barcelona heeft zich deze week als eerste stad in Spanje uitgesproken tegen stierengevechten. Het besluit van de gemeenteraad is het resultaat van een campagne van dierenrechtenactivisten. Het Catalaanse parlement beslist uiteindelijk of stierenvechten inderdaad verleden tijd is in Barcelona.

Silicon Valley wil doelstelling Kyoto drie keer overtreffen

09 april 2004
Het bedrijvenpark Silicon Valley wil de in Kyoto voorgestelde terugdringing van broeikasgassen drie keer overtreffen. Een coalitie van high tech bedrijven heeft hier samen met overheidspartijen een afspraak over gemaakt. Deze is vastgelegd als 'The Sustainable Silicon Valley Project (SSV)'. De partijen hebben afgesproken een meetsysteem te willen ontwikkelen: een 'regional environmental management system'. Het is het eerste multistakeholder Partnership in de Verenigde Staten op dit gebied.

Nederland scoort slecht in strijd tegen illegale houtkap

08 april 2004
Europese overheden zijn niet effectief in de strijd tegen illegale houtkap. Dat blijkt uit een onderzoek van het Wereld Natuurfonds. Alle EU-landen zijn beoordeeld op de negen stappen die nodig zijn om illegale houtkap aan te pakken. Nederland scoort slecht, een magere 6 van de 18 punten. Volgens het Wereld Natuurfonds, WNF, moeten Nederlandse gemeenten meer FSC-hout gebruiken bij hun bouwprojecten.