Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst

P+ brengt het nieuws over een duurzame toekomst

Met golfenergiegenerator wél Hollands Glorie in Portugal

01 juli 2004
Het Nederlandse team mag dan gisteren door de Portugezen verslagen zijn, met 's werelds grootste en meest innovatieve golfenergiegenerator gaat het voorspoedig. Deze Hollandse uitvinding, die drijft voor de kust van Portugal, begint al aardig wat vermogen op te leveren. Rond augustus zal het maximum van bijna twee MegaWatt bereikt worden. Geen enkel andere generator, ook recente Amerikaanse niet, leveren zo'n hoge opbrengst.

Minister Van Ardenne wil bindende OESO-Richtlijnen

30 juni 2004
Pas nu dringt de consequentie door van een uitspraak van minister Van Ardenne van Ontwikkelingssamenwerking over het verplicht stellen van een vrijwillige code. In een interview in het laatste nummer van P+ People Planet Profit zei ze: "Helaas zijn de OESO-Richtlijnen niet bindend." Deze vrijwillige set van codes worden door internationaal opererende bedrijven gebruikt, maar kunnen bij het niet-naleven ervan hooguit een klacht opleveren bij een OESO-meldpunt. Critici als de FNV en Milieudefensie stellen dat deze procedure nauwelijks enig effect heeft.

Kenniscentrum bundelt hele MVO-spectrum

29 juni 2004
Wie was er eigenlijk niet? De directeur van Unilever Nederland zat naast Amnesty International, even verderop de FNV, de Landelijke India Werkgroep, Robeco, Fortis, SNS, Rabobank, het Social Venture Netwerk, NCW, MKB, De Baak, de Body Shop, Novib, hoogleraren, ambtenaren van Ontwikkelingssamenwerking, LNV, Sociale Zaken, VROM en Econonomische Zaken... Op Greenpeace na leek het hele MVO-spectrum aanwezig te zijn. Staatssecretaris Karien van Gennip (EZ) riep deze genodigden van het Kenniscentrum MVO gisteren op serieus werk te maken van maatschappelijk verantwoord ondernemen en vooral de dialoog met elkaar aan te gaan: "De komende jaren zal de overheid zich qua regelgeving terughoudend opstellen, maar uiteindelijk die bedrijven die nog steeds achterblijven verplichtingen gaan opleggen."

Duurzaam gas van Greenchoice door nevelwoud Ecuador

28 juni 2004
Vanaf donderdag aanstaande - als ook de gasmarkt voor consumenten wordt geliberaliseerd - laat Greenchoice het gasgebruik voor haar 100.000 bestaande stroomklanten verduurzamen. Voor 'groen' gas heeft het energiebedrijf recent een contract met Forest Forever gesloten. Het is de allereerste keer dat gasklanten hun CO2 uitstoot kunnen laten compenseren door bescherming van 5000 hectare van het 'Mindo Cloud Forest', een regenwoud van enkele tienduizenden hectares in Ecuador (Zuid-Amerika), waar de bossen altijd in nevelen gehuld zijn.

Europese steun stoppen chloortrein Akzo Nobel

25 juni 2004
De Europese Commissie steunt de Nederlandse plannen om de chloortransporten te stoppen. Het ministerie van VROM zal aan Akzo Nobel een subsidie verlenen voor het verplaatsen van fabrieken. Door deze goedkeuring kan onder meer uitvoering worden gegeven aan de eerder aangekondigde nieuwbouw van een chloor- en chloorverwerkende fabriek in Delfzijl. Daardoor stopt de roemruchte chloortrein zijn reis dwars door Nederland.

Gesloten tomatenkas Themato innovatiekampioen

24 juni 2004
De echte hoofdprijs had tomatenkweker Themato al binnen: een enorme energiewinst door het bouwen van een nieuw soort gesloten kas. Directeur Theo Ammerlaan kreeg er gisteren ook de MVO-stimuleringsprijs 2004 voor. Directeur Theo Ammerlaan vertelde zijn innovatie er in zeven jaar uit te hebben: het resultaat is een energiebesparing van meer dan 30 procent, biologisch geteelde pruimtomaten en een uitstekende controle over de uitstoot van het broeikasgas CO2.

Almere gaat waterstof in gasnet mengen

23 juni 2004
Vertegenwoordigers van Almere, Milieufederatie Flevoland en Continuon, het infrastructuurbedrijf van NUON, hebben de aftrap gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek naar mogelijke productie en toepassing van waterstof in deze gemeente. Het onderzoek, gesubsidieerd door ministerie van Economische Zaken, spitst zich toe op bijmenging van waterstof in aardgas. "De productie daarvan kan wellicht ook in Almere plaatsvinden. Een waterstofcentrale is niet groot: te vergelijken met het formaat van een grote scheepscontainer", zo vertelt Jan Kastje (Milieufederatie Flevoland) aan P+ People Planet Profit.

Randstad stuurt vrijwilligers naar ontwikkelingslanden

22 juni 2004
Randstad heeft een budget van 1 miljoen euro vrijgemaakt om vrijwilligers te gaan werven, die uitgezonden worden door de internationale ontwikkelingsorganisatie VSO (Voluntary Service Overseas). Dit jaar al hoopt de uitzendorganisatie vijftien mensen te kunnen stationeren bij organisaties in arme landen die om westerse deskundigheid verlegen zitten. De twee organisaties, die gisteren in Barcelona een Partnership voor drie jaar ondertekenden, hopen in totaal 'enkele honderden' vrijwilligers te kunnen uitzenden.

Roetfilters en andere plannen van Van Geel

20 juni 2004
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met de Beleidsnota Verkeersemissies waarin voorstellen worden gedaan om het verkeer in Nederland schoner, stiller en zuiniger te maken. De eerste maatregelen zullen al in 2005 van kracht worden, zoals stimulering van roetfilters bij dieselauto's en stimulering van schonere vrachtwagens. Vanaf 2006 wil het kabinet beginnen met biobrandstoffen in het verkeer. P+ zet alle plannen van Van Geel op rij.

Adoptie biologische appelbomen gestart

18 juni 2004
Voor een appel en een ei kunnen consumenten hun eigen virtuele biologische boerderijtje beginnen. De succesvolle campagne 'Adopteer een kip' krijgt een broertje dat 'Adopteer een appelboom' zal heten. Morgen, tijdens de landelijke Open Dagen bij de biologische boer en tuinder, vindt de feestelijke aftrap plaats in de biologische appelboomgaarden van De Olmenhorst in Lisserbroek. Platform Biologica, de beleids- en promotieorganisatie voor biologische landbouw en voeding, is initiatiefnemer van de adoptieprojecten.

Etnische ondernemers oplossing Nederlandse opvolgingsproblemen

17 juni 2004
Nederland krijgt een landelijk centrum voor diversiteitsmanagement. In normaal Nederlands: een plek waar wordt nagedacht over de multiculturele samenleving en de economie. Dat maakte minister van Vreemdelingenzaken Rita Verdonk deze week bekend bij de presentatie van het Nieuw Nederland van Adjiedj Bakas. Nieuwe Nederlanders kunnen helpen de tienduizenden opvolgingsproblemen bij Nederlandse bedrijven op te lossen, stelt Verdonk.

Groenste burgemeester van Europa woont in Londen

16 juni 2004
Zijn doel is om van Londen niet minder dan de 'groene hoofdstad van Europa' te maken. Dat maakte hij bekend na zijn herverkiezing tot burgemeester. Zijn pakket van maatregelen is echter zo radicaal, dat voor Ken Livingstone de prijs voor de groenste burgemeester van Europa eerder haalbaar lijkt. Hij wil vervuilende transporteurs en taxi's uit het centrum weg hebben, zonnepanelen verplicht stellen, evenals carpoolen.