Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst

P+ brengt het nieuws over een duurzame toekomst

Europese steun stoppen chloortrein Akzo Nobel

25 juni 2004
De Europese Commissie steunt de Nederlandse plannen om de chloortransporten te stoppen. Het ministerie van VROM zal aan Akzo Nobel een subsidie verlenen voor het verplaatsen van fabrieken. Door deze goedkeuring kan onder meer uitvoering worden gegeven aan de eerder aangekondigde nieuwbouw van een chloor- en chloorverwerkende fabriek in Delfzijl. Daardoor stopt de roemruchte chloortrein zijn reis dwars door Nederland.

Gesloten tomatenkas Themato innovatiekampioen

24 juni 2004
De echte hoofdprijs had tomatenkweker Themato al binnen: een enorme energiewinst door het bouwen van een nieuw soort gesloten kas. Directeur Theo Ammerlaan kreeg er gisteren ook de MVO-stimuleringsprijs 2004 voor. Directeur Theo Ammerlaan vertelde zijn innovatie er in zeven jaar uit te hebben: het resultaat is een energiebesparing van meer dan 30 procent, biologisch geteelde pruimtomaten en een uitstekende controle over de uitstoot van het broeikasgas CO2.

Almere gaat waterstof in gasnet mengen

23 juni 2004
Vertegenwoordigers van Almere, Milieufederatie Flevoland en Continuon, het infrastructuurbedrijf van NUON, hebben de aftrap gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek naar mogelijke productie en toepassing van waterstof in deze gemeente. Het onderzoek, gesubsidieerd door ministerie van Economische Zaken, spitst zich toe op bijmenging van waterstof in aardgas. "De productie daarvan kan wellicht ook in Almere plaatsvinden. Een waterstofcentrale is niet groot: te vergelijken met het formaat van een grote scheepscontainer", zo vertelt Jan Kastje (Milieufederatie Flevoland) aan P+ People Planet Profit.

Randstad stuurt vrijwilligers naar ontwikkelingslanden

22 juni 2004
Randstad heeft een budget van 1 miljoen euro vrijgemaakt om vrijwilligers te gaan werven, die uitgezonden worden door de internationale ontwikkelingsorganisatie VSO (Voluntary Service Overseas). Dit jaar al hoopt de uitzendorganisatie vijftien mensen te kunnen stationeren bij organisaties in arme landen die om westerse deskundigheid verlegen zitten. De twee organisaties, die gisteren in Barcelona een Partnership voor drie jaar ondertekenden, hopen in totaal 'enkele honderden' vrijwilligers te kunnen uitzenden.

Roetfilters en andere plannen van Van Geel

20 juni 2004
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met de Beleidsnota Verkeersemissies waarin voorstellen worden gedaan om het verkeer in Nederland schoner, stiller en zuiniger te maken. De eerste maatregelen zullen al in 2005 van kracht worden, zoals stimulering van roetfilters bij dieselauto's en stimulering van schonere vrachtwagens. Vanaf 2006 wil het kabinet beginnen met biobrandstoffen in het verkeer. P+ zet alle plannen van Van Geel op rij.

Adoptie biologische appelbomen gestart

18 juni 2004
Voor een appel en een ei kunnen consumenten hun eigen virtuele biologische boerderijtje beginnen. De succesvolle campagne 'Adopteer een kip' krijgt een broertje dat 'Adopteer een appelboom' zal heten. Morgen, tijdens de landelijke Open Dagen bij de biologische boer en tuinder, vindt de feestelijke aftrap plaats in de biologische appelboomgaarden van De Olmenhorst in Lisserbroek. Platform Biologica, de beleids- en promotieorganisatie voor biologische landbouw en voeding, is initiatiefnemer van de adoptieprojecten.

Etnische ondernemers oplossing Nederlandse opvolgingsproblemen

17 juni 2004
Nederland krijgt een landelijk centrum voor diversiteitsmanagement. In normaal Nederlands: een plek waar wordt nagedacht over de multiculturele samenleving en de economie. Dat maakte minister van Vreemdelingenzaken Rita Verdonk deze week bekend bij de presentatie van het Nieuw Nederland van Adjiedj Bakas. Nieuwe Nederlanders kunnen helpen de tienduizenden opvolgingsproblemen bij Nederlandse bedrijven op te lossen, stelt Verdonk.

Groenste burgemeester van Europa woont in Londen

16 juni 2004
Zijn doel is om van Londen niet minder dan de 'groene hoofdstad van Europa' te maken. Dat maakte hij bekend na zijn herverkiezing tot burgemeester. Zijn pakket van maatregelen is echter zo radicaal, dat voor Ken Livingstone de prijs voor de groenste burgemeester van Europa eerder haalbaar lijkt. Hij wil vervuilende transporteurs en taxi's uit het centrum weg hebben, zonnepanelen verplicht stellen, evenals carpoolen.

Bescherming oceanen lucratiever dan subsidie visserij

15 juni 2004
Wat een toevallige samenloop van omstandigheden. Twee geluiden uit twee ‘sterke’ ontwikkelingslanden tegelijkertijd. President Lula van Brazilië wil afspreken dat er op het hele zuidelijke halfrond geen walvis meer gevangen wordt. Uit Zuid-Afrika kwam een berekening die stelt dat het beschermen van de oceanen veel goedkoper is dan het subsidiëren van de visserij. Het onderhouden van een netwerk van ‘marine protected areas’, ter grootte van 30 procent van de aarde, kost ‘slechts’ 12 tot 14 miljard dollar per jaar. De gezamenlijke visserijsubsidies kosten echter 15 tot 30 miljard dollar.

Sachet voor schoon drinkwater wint Millennium prijs

14 juni 2004
Schoon water voor de armen. Het is een van de belangrijkste Millennium doelstellingen. De prijs die de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) hiervoor heeft ingesteld is naar Proctor & Gamble gegaan. Dit Amerikaanse concern (met bijna 100.000 medewerkers) ontwikkelde een wonderlijk sachet met poeder, waarmee vervuild water tot drinkwater kan worden gemaakt.

GroenLinks profiteert niet van Europees organic label

10 juni 2004
Op de dag dat de Europese Commissie instemde met het invoeren van een Europees label voor biologisch 'organic' voedsel, bleek de Nederlandse kiezer de hardste werkers hiervoor niet te hebben beloond. GroenLinks liet kort voor het opengaan van de stembussen nog weten 'de meeste invloed' te hebben in het Europese parlement. Dat bleek een verzoek aan de goden.

Directeur ECOstyle eet eigen slakkenkorrels

09 juni 2004
Een bedrijf dat beweert een 100 procent duurzaam product te verkopen, moet deze claim kunnen waarmaken. Dat blijkt uit onderzoek naar het koopgedrag van Cultural Creatives. Het is een groep van ongeveer 1.5 miljoen Nederlanders, die op zoek zijn naar producten met duurzaamheids- kenmerken. Maar hoe maak je die claim van authenticiteit waar? "Mijn slakkenkorrels zijn zo veilig voor de gezondheid, je kunt ze zelfs opeten", gaf directeur Anne Jan Zwart van ECOstyle gisteren als voorbeeld. Tot groot vermaak van de honderd aanwezigen op het congres P+@Work voegde hij de daad bij het woord. Hij at een handje groene korrels van zijn slakkenverdelgingsmiddel 'Escar-Go' op.